rodzina ligandów receptora co to znaczy
Definicja rodzina ligandów receptora czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor.

Czy pomocne?

Definicja rodzina ligandów receptora czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor-binding ligands; EGFR-binding ligands; EGF-like ligands)

Co znaczy:

Opis hasła
Przynależność białek do rodziny ligandów wiążących się z receptorem czynnika wzrostu naskórka - EGFR - warunkowana jest obecnością w ich strukturze 36-37 aminokwasowej domeny o składzie aminokwasowym CX7CX2-3GXCX10CXCX3YXGXRC, w której 6 konserwatywnych reszt Cys tworzy strukturę "trzech pętli" (ang. three-loop structure). Wiązania disiarczkowe tworzą się między pierwszą i trzecią, drugą i czwartą oraz piątą i szóstą resztą cysteiny, a powstająca struktura zapewnia wysokie powinowactwo wiązania ligandów z EGFR. W skład rodziny ligandów EGFR wchodzą następujące białka: czynnik wzrostu naskórka (EGF, ang. epidermal growth factor), transformujący czynnik wzrostu a (TGF-a, ang. transforming growth factor a), amfiregulina (AREG, ang. amphiregulin), betacelulina (BTC, ang. betacellulin), epiregulina (EP, ang. epiregulin), EGF wiążący heparynę (HB-EGF, ang. heparin-binding EGF) oraz prawdopodobnie czynnik wzrostu wywodzący się z nerwiaka osłonkowego (SDGF, ang. Schwannoma-derived growth factor) wykazujący wysoki stopień homologii z amfireguliną. Wszystkie te białka syntetyzowane są jako formy prekursorowe, następnie na drodze proteolizy przekształcane w formy "dojrzałe" o znacznie mniejszej liczbie reszt aminokwasowych. Oprócz komórkowych ligandów EGFR znane są także ligandy wirusowe. Jednym z nich jest czynnik wzrostu wirusa ospy wołu (VGF, ang. vaccinia virus growth factor). Ligandy EGFR ze względu na różny skład aminokwasowy mają różne punkty izoelektryczne (EGF: pI 4,6; TGFa: pI 6,8; HB-EGF: pI 7,2-7,8; AREG: pI ok. 7,8). Prawdopodobnie właściwości te warunkują zdolność ligandów do łączenia się z receptorami w różnych mikrośrodowiskach spotykanych np. w ogniskach nowotworowych.

Czym jest rodzina ligandów receptora czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor-binding ligands; EGFR-binding ligands; EGF-like ligands) znaczenie w Słownik na R .