rybosom eukariotyczny co to znaczy
Definicja rybosom eukariotyczny (ang. ribosome eukaryotic). Czym jest stałą sedymentacji 80S i masę.

Czy pomocne?

Definicja rybosom eukariotyczny (ang. ribosome eukaryotic)

Co znaczy:

Opis hasła
Rybosom eukariotyczny ma stałą sedymentacji 80S i masę 4200 kDa. Składa się z podjednostek: dużej (60S) i małej (40S). Podjednostki te dzielą się na składniki białkowe i rybonukleinowe. Mała podjednostka zawiera 21 różnych białek (oznaczone od S1 do S21) i cząsteczkę RNA, 18S. W skład dużej podjednostki wchodzą 34 białka (oznaczone od L1 do L34) i trzy cząsteczki RNA: 28S, 5.8S i 5S.

Czym jest rybosom eukariotyczny (ang. ribosome eukaryotic) znaczenie w Słownik na R .