rybosom prokariotyczny co to znaczy
Definicja rybosom prokariotyczny (ang. ribosome prokaryotic). Czym jest stałą sedymentacji 70S i.

Czy pomocne?

Definicja rybosom prokariotyczny (ang. ribosome prokaryotic)

Co znaczy:

Opis hasła
Rybosom prokariotyczny ma stałą sedymentacji 70S i masę ok. 2700 kDa. Składa się z dwóch podjednostek, dużej o stałej sedymentacji 50S i małej 30S. W skład dużej podjednostki wchodzą 34 białka (L1-L34) oraz dwie cząsteczki RNA, 23S i 5S. Mała podjednostka składa się z 21 różnych białek (od S1 do S21) i cząsteczki RNA 16S. Rybosom zawiera po jednej kopii każdego rodzaju RNA, po dwie kopie białek L7 i L12 i po jednej kopii pozostałych białek. Masa cząsteczkowa białek waha się od 5500 (L34) do 29500 (L2) oraz 61000 (S1).

Czym jest rybosom prokariotyczny (ang. ribosome prokaryotic) znaczenie w Słownik na R .