rybosomowy kwas co to znaczy
Definicja rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA.

Czy pomocne?

Definicja rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
rRNA

Skrót
rRNA

Opis hasła
Rybosomowe kwasy nukleinowe stanowią główny składnik rybosomów. W prokariotycznych rybosomach występują RNA o stałej sedymentacji: 23S, 16S i 5S, a w eukariotycznych 28S, 18S, 5.8S i 5S. rRNA 23S (28S) oraz 5S (5.8S) wraz z 34 białkami tworzą dużą podjednostkę rybosomową. Składnikami małej podjednostki jest rRNA 16S (18S) oraz 21 białek. Liczba nukleotydów w poszczególnych rRNA wynosi: w 23S - ok. 3600, w 16S - 1600, w 5.8S - 150, a w 5S - 120 nukleotydów.

Czym jest rybosomowy kwas rybonukleinowy, rybosomowy RNA lub rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA) znaczenie w Słownik na R .