badanie analityczne co to znaczy
Co znaczy analityczne zastosowanie reakcji?. Co to jest . Co to jest zastosowanie reakcji definicja.

Czy pomocne?

Badanie i analityczne zastosowanie reakcji trójpierścieniowych leków psychotropowych z niektórymi tiocyjanianami metali i utleniaczami

Definicja z ang. Research and application of analytical reactions of tricyclic psychotropic drugs with some tiocyjanianami metals and oxidizers, z niem. Forschung und Anwendung analytischer Reaktionen von trizyklischen Psychopharmaka mit einigen tiocyjanianami Metallen und Oxidationsmittel.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WUB, Białystok 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,150 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: badanie analityczne
ISBN: ISBN 83-87884-98-7
Opis:
Spis treści:
  • I. WPROWADZENIE
  • II. WSTĘP LITERATUROWY II. 1. Charakterystyka i klasyfikacja leków psychotropowych II.2. Współczesna badanie leków
  • III. CEL PRACY
  • IV. MATERIAŁY I Sposoby IV. 1. Odczynniki i aparatura IV.2. Metodyka badania reakcji niektórych pochodnych fenotiazyny, tioksantenu i azafenotiazyny i dibenzoazepiny i dibenzocykloheptadienu z tiocyjanianowymi kompleksami tytanu(IV) i niobu(V) IV.3. Ekstrakcyjno-spektrofotometryczne oznaczanie leków psychotropowych w preparatach farmaceutycznych, albuminie i osoczu krwi ludzkiej IV.4. Metodyka badania reakcji utleniania pochodnych fenotiazyny IV.5. Określenie optymalnych warunków reakcji utleniania protypendylu, imipraminy i dezypraminy IV.6. Metodyka oznaczania pochodnych fenotiazyny z wykorzystaniem techniki przepływowo-wstrzykowej (FIA)
  • V. WYNIKI I DYSKUSJA V.l. Otrzymywanie połączeń pochodnych fenotiazyny, tioksantenu i azafenotiazyny z niektórymi tiocyjanianowymi kompleksami metali V.2. Otrzymywanie i skład połączeń pochodnych dibenzoazepiny i dibenzocykloheptadienu z tiocyjanianowymi kompleksami tytanu(IV) i niobu(V) V.3. Badania fizykochemiczne połączeń leków psychotropowych z tiocyjanianowymi kompleksami tytanu(IV) i niobu(V) V.4. Wyznaczanie stałych ekstrakcji V.5. Ekstrakcyjno-spektrofotometryczne oznaczanie niektórych pochodnych fenotiazyny, tioksantenu i azafenotiazyny i dibenzoazepiny i dibenzocykloheptadienu V.6. Spektrofotometryczne badania reakcji utleniania pochodnych fenotiazyny, azafenotiazyny i dibenzoazepiny V.7. Oznaczanie perazyny, promazyny i tiorydazyny z wykorzystaniem techniki przepływowo-wstrzykowej FIA V.8. Oznaczanie badanych leków w preparatach farmaceutycznych
  • VI. PODSUMOWANIE
  • STRESZCZENIE
  • LITERATURA

Czym jest znaczenie w Słownik na B .