badanie ocena neurorozwojowa co to znaczy
Co znaczy neurorozwojowa niemowląt i noworodków?. Co to jest zdrowotnej skutkuje stały spadek.

Czy pomocne?

Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków

Definicja z ang. Testing and assessment of neurodevelopmental infants and newborns, z niem. Prüfung und Bewertung von der Entwicklung des Nerven Säuglingen und Neugeborenen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 1995, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,90 str., Wymiary: 150 x 210 mm
Zagadnienia: badanie ocena neurorozwojowa
ISBN: ISBN 83-86239-07-7
Opis: Postępy medycyny i ciągła poprawa w dziedzinie opieki zdrowotnej skutkuje stały spadek umieralności, w tym również umieralności okołoporodowej. Efektem tych skądinąd nader pozytywnych zmian, jest przyrost liczby noworodków i niemowląt wymagających oceny neurologicznej. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie obarczone zarówno ryzykiem "niedorozpoznania", jak i "nad rozpoznania". Mimo iż współczesna diagnostyka medyczna dysponuje doskonałymi metodami typu laboratoryjnego (ultrasonografia, tomografia komputerowa, jądrowy rezonans magnetyczny i tym podobne), tym niemniej, w neurologu dziecięcej - badanie fizykalne nadal stanowi podstawę diagnostyki, służącej wykrywaniu zaburzeń rozwoju psychoruchowego i deficytów neurologicznych. Celem prezentowanej książki jest zapoznanie nie tylko neurologów dziecięcych, pediatrów i lekarzy rodzinnych, lecz także przedstawicieli innych specjalności lekarskich, mających kontakt z dzieckiem w okresie noworodkowym i niemowlęcym, z metodami oceny neurologicznej i neurorozwojowej. Autorka - prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska jest kierownikiem Kliniki Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, współorganizatorką i pierwszą przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Jest autorka ponad stu prac naukowych z zakresu neurologii dziecięcej i redaktorem pierwszego, całościowego podręcznika neurologii dziecięcej w Polsce.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. BADANIE I OCENA NEUROROZWOJOWA NIEMOWLĄT
 • Uwagi ogólne
 • Zbieranie wywiadu
 • Ocena stanu ogólnego i badanie pediatryczne
 • Ogólne warunki badania
 • Obserwacja zachowania się dziecka
 • Ocena rozwoju psychoruchowego
 • Właściwe badanie neurologiczne
 • Badanie głowy
 • Badanie nerwów czaszkowych
 • Ocena ułożenia dziecka i jego ruchów
 • Ocena napięcia mięśniowego
 • Ocena odruchów postawy i prostowania
 • Reakcje równowagi
 • Inne automatyzmy ruchowe
 • Percepcja czucia
 • Inne odruchy i symptomy istotne klinicznie
 • Wnioski z badania
 • Ocena neurorozwojowa niemowląt urodzonych przedwcześnie
 • CZĘŚĆ II. BADANIE I OCENA NEUROLOGICZNA NOWORODKA

Czym jest znaczenie w Słownik na B .