basic englh medicine co to znaczy
Co znaczy Basic english for medicine?. Co to jest osób, które są już teraz albo mają być w.

Czy pomocne?

Basic english for medicine

Definicja z ang. Basic Angielski for medicine, z niem. Grund Angielski für Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Twigger, Warszawa 2001, wyd. 3, Oprawa: miękka,428 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: basic englh medicine
ISBN: ISBN 83-88904-00-0
Opis: Książka "Basic English for Medicine" przeznaczony jest dla osób, które są już teraz albo mają być w przyszłości zawodowo powiązane z medycyną, a rozpoczynają naukę języka angielskiego od podstaw bądź chcą sobie odświeżyć znajomość języka sprzed lat. Książka stawia sobie za kluczowy cel dostarczenie uczącemu się podstawowych środków, które pozwoliłyby mu porozumieć się w prostych przypadkach mogących zaistnieć na uczelni, w pracy i w innych kontaktach zawodowych lekarza, a również dałyby mu podstawę do dalszego rozszerzania znajomości języka w przyszłości. Stąd nacisk na struktury gramatyczne w ich funkcji komunikacyjnej. Dobór tematyki i słownictwa podyktowany jest trzema względami. Po pierwsze - potrzebą porozumienia się w najprostszych przypadkach życiowych studenta i lekarza; po drugie - położeniem akcentu na aktywne a nie pasywne opanowanie struktur gramatycznych; po trzecie - typowymi potrzebami i sytuacjami zawodowymi. Książka może być stosowany w pracy z lektorem, ale także, dzięki objaśnieniom w języku polskim, samodzielnie. Słówka towarzyszące tekstom i dialogom, a również komentarz gramatyczny w języku polskim, mają zaoszczędzić okres tak słuchacza, jak i lektora. Spora liczba różnego rodzaju ćwiczeń towarzyszących każdej jednostce lekcyjnej powinna dać uczącemu się max. możliwości przyswojenia sobie materiału w toku zajęć i w samodzielnej pracy. Książka złożony jest z 42 jednostek lekcyjnych (Units). Każda z nich przeznaczona jest do realizacji na dwóch zajęciach. Każda jednostka lekcyjna zawiera: Text, Dialogue, Grammar Notes, Guided Practice, Communication Practice, Contextual Practice i Written Practice. Teksty i dialogi wprowadzają nowe słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Grammar Notes podają w języku polskim objaśnienie zagadnień gramatycznych wprowadzonych w danej jednostce lekcyjnej. Guided Practice zawiera różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu opanowanie materiału gramatycznego i słownikowego zawartego w danej jednostce lekcyjnej. Pierwsze ćwiczenia z każdego nowego zagadnienia gramatycznego oparte są na słownictwie z poprzedniej jednostki lekcyjnej, tak by uczący się nie napotykał od razu podwójnej bariery - nowego słownictwa i nowego zagadnienia gramatycznego. Ćwiczenia są różnego typu: od automatyzujących daną strukturę gramatyczną, do mini-dialogów ćwiczących jej praktyczne zastosowanie. Większość ćwiczeń może być wykonywana zarówno pisemnie, jak i ustnie, pod kontrolą lektora albo w pracy samodzielnej. W ćwiczeniach Guided Practice wszystkie elementy są znane i student musi je tylko odpowiednio połączyć. Communication Practice ma na celu zastosowanie poznanych struktur i słownictwa w różnych funkcjach i przypadkach. W przeciwieństwie do ćwiczeń z Guided Practice, student nie ma podanych wszystkich elementów łamigłówki. Musi sam coś dodać albo zmienić. W zależności od wielkości i aktywności grupy dialogi mogą być rozbudowywane przy zastosowaniu własnych pomysłów studentów. Communication Practice powinno być wykonywane dopiero po opanowaniu przez uczącego się materiału zawartego w Guided Practice. Contextual Practice podaje kolekcja tematów dla wypowiedzi i dialogów opartych na treści tekstu i dialogu danej jednostki lekcyjnej. Pozwala na utrwalenie wprowadzonego materiału leksykalnego i gramatycznego. Written Practice podaje temat albo tematy powiązane z treścią jednostki, na które uczący ma się wypowiedzieć w formie pisemnej. Autorka
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na B .