bezpieczeństwo biologiczne co to znaczy
Co znaczy biologiczne w pracowniach?. Co to jest procedury mikrobiologiczne, sprzęt i wyposażenie.

Czy pomocne?

Bezpieczeństwo biologiczne w pracowniach mikrobiologicznych i biomedycznych

Definicja z ang. Biosecurity in the studios of microbiological and biomedical, z niem. Biosicherheit in den Studios von mikrobiologischen und biomedizinischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,223 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: bezpieczeństwo biologiczne
ISBN: ISBN 83-88778-30-7
Opis: Niniejsza publikacja przedstawia standardowe i specjalne procedury mikrobiologiczne, sprzęt i wyposażenie odpowiednie dla poziomów bezpieczeństwa biologicznego, rekomendowane przy pracy z poszczególnymi czynnikami zakaźnymi w różnych laboratoriach. Należy je traktować jako wytyczne, których przestrzeganie nie jest bezwzględnie wymagane. Zamiarem autorów było opracowanie zaleceń, mogących stanowić podstawę standardów pracy laboratoryjnej, i wskazanie kierunków ewentualnych zmian. Zalecenia mogą być także pomocne przy planowaniu nowo powstających laboratoriów i przy pracach modernizacyjnych już istniejących.
Spis treści:
  • 1. Wprowadzenie
  • 2. Zasady bezpieczeństwa biologicznego
  • 3. Kryteria poziomów bezpieczeństwa biologicznego laboratoriów
  • 4. Kryteria bezpieczeństwa biologicznego pracy ze zwierzętami
  • 5. Ocena ryzyka
  • 6. Poziomy bezpieczeństwa biologicznego rekomendowane dla czynników zakaźnych i zakażonych zwierząt
  • 7. Zbiorcze kolekcja czynników zakaźnych

Czym jest znaczenie w Słownik na B .