laboratoriach chemicznych co to znaczy
Co znaczy BHP w laboratoriach chemicznych?. Co to jest pomieszczeniach: oświetlenie, temperaturę.

Czy pomocne?

BHP w laboratoriach chemicznych

Definicja z ang. Health and safety in chemical laboratories, z niem. Gesundheit und Sicherheit im chemischen Labor.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: oddk, Gdańsk 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,193 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: laboratoriach chemicznych
ISBN: ISBN 83-71874-56-1
Opis: Autorki kompleksowo omawiają obowiązki bhp w budynkach i pomieszczeniach: oświetlenie, temperaturę, wentylację, stanowiska pracy, kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych, karty charakterystyk, czynniki szkodliwe, bhp przy pracach laboratoryjnych, ryzyko zawodowe i pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, wypadki przy zagrożenia pożarowe i tym podobne
Spis treści:
 • Wstęp
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych laboratorium chemicznego
 • Szczegółowe kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
 • Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
 • Organizacja składowania i magazynowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych
 • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące przy pracach w laboratorium chemicznym
 • Zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac laboratoryjnych
 • Zagrożenia przy pracach w laboratorium chemicznym
 • Metody ochrony przed zagrożeniami
 • Ryzyko zawodowe
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Najczęściej zdarzające się wypadki przy pracy w laboratorium chemicznym i powody ich występowania
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na B .