laboratoriach chemicznych co to znaczy
Co znaczy BHP w laboratoriach chemicznych?. Co to jest trzech zasadniczych rodzajów laboratoriów.

Czy pomocne?

BHP w laboratoriach chemicznych

Definicja z ang. Health and safety in chemical laboratories, z niem. Gesundheit und Sicherheit im chemischen Labor.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: oddk, Gdańsk 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,219 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: laboratoriach chemicznych
ISBN: ISBN 83-71878-39-7
Opis: Drugie, uzupełnione wydanie opracowanie przeznaczone dla trzech zasadniczych rodzajów laboratoriów analitycznych: badawczych, dydaktycznych i przemysłowych. Adresatami opracowania są pracodawcy, osoby kierujące pracownikami i pracownicy laboratoriów chemicznych. Podstawowa wiedza specjalistyczna w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego dotycząca stosowania niebezpiecznych substancji umożliwia wyeliminowanie albo ograniczenie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy laboratoriów chemicznych, a w przypadku awarii pozwala na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia źródła zagrożenia i skutków zaistniałego niebezpieczeństwa.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy laboratorium chemicznego
 • Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych laboratorium chemicznego
 • Szczegółowe kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
 • Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
 • Organizacja składowania i magazynowania materiałów, w tym materiałów niebezpiecznych
 • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące przy pracach w laboratorium chemicznym
 • Zasady bezpiecznej pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac laboratoryjnych
 • Zagrożenia przy pracach w laboratorium chemicznym
 • Metody ochrony przed zagrożeniami
 • Ryzyko zawodowe
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Najczęściej zdarzające się wypadki przy pracy w laboratorium chemicznym i powody ich występowania
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na B .