biochemia biologia co to znaczy
Co znaczy biologia molekularna w zarysie?. Co to jest książka dla studentów pierwszych lat medycyny.

Czy pomocne?

Biochemia i biologia molekularna w zarysie

Definicja z ang. Biochemistry and molecular biology at a Glance, z niem. Biochemie und Molekularbiologie auf einen Blick.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,536 str., Wymiary: 220 x 285 mm
Zagadnienia: biochemia biologia
ISBN: ISBN 83-7255-018-2
Opis: Biochemia i biologia molekularna w zarysie to znakomity książka dla studentów pierwszych lat medycyny, biologii i weterynarii rozpoczynających naukę tych przedmiotów. Podręcznik ta jest przeglądem najważniejszych zagadnień związanych z procesami funkcjonowania organizmu. Opisuje budowę i działanie komórki i jej składników. Przedstawia strukturę kwasów nukleinowych i białek strukturalnych i enzymatycznych, poświęcając tym ostatnim sporo uwagi. W sposób zwięzły i przystępny prezentuje-kluczowe na przykładzie organizmu człowieka-przebieg mechanizmów metabolicznych i schorzeń będących konsekwencją ich zaburzeń, a również molekularne podstawy chorób nowotworowych. Ten nowoczesny książka, opatrzony różnymi rycinami i zestawami sprawdzającymi wiedzę zdobytą w czasie lektury następnych rozdziałów, będzie idealną pomocą na wstępnych etapach nauki biochemii i biologii molekularnej.
Spis treści:
 • 1. Cząsteczki i komórki
 • 2. Kwasy nukleinowe
 • 3. Białka
 • 4. Błony biologiczne
 • 5. Kompleksy nukleoproteinowe
 • 6. Hemoglobina obrazuje zachowanie się białek
 • 7. Wstęp do enzymologii
 • 8. Regulacja aktywności enzymów przez modyfikacje niekowalencyjne
 • 9. Regulacja aktywności enzymów przez modyfikacje kowalencyjne
 • 10. Białka cytoszkieletu i macierzy pozakomórkowej
 • 11. Glikoza, cykl kwasu cytrynowego i układu transportu elektronów
 • 12. Metabolizm glikogenu, szlak pentozofosforanowy i inne przemiany cukrowców
 • 13. Glukoneogeneza
 • 14. Metabolizm kwasów tłuszczowych. katabolizm
 • 15. Metabolizm lipidów. biosynteza i transport
 • 16. Hormony
 • 17. Metabolizm aminokwasów. mocznik, glutaminian, glutamina i asparaginian
 • 18. Metabolizm pozostałych aminokwasów alifatycznych
 • 19. Metabolizm aminokwasów aromatycznych i gospodarka białkowa
 • 20. Puryny, pirymidyny i metabolizm hemu
 • 21. Organizacja genomu
 • 22. Replikacja DNA
 • 23. Naprawa i rekombinacja DNA
 • 24. Synteza RNA
 • 25. Obróbka RNA
 • 26. Synteza białek
 • 27. zarządzanie białek i ich przemiany
 • 28. Systemy regulacji działania genów u prokariontów
 • 29. Systemy regulacji działania genów u eukariontów
 • 30. Biologia molekularna wirusów zwierzęcych
 • 31. Onkogeny i rak
 • Bonus. Genetyka mendlowska

Czym jest znaczenie w Słownik na B .