biologia zestaw zadań co to znaczy
Co znaczy zadań testowych do repetytorium z?. Co to jest testowych z biologii napisanych do.

Czy pomocne?

BIOLOGIA - zestaw zadań testowych do repetytorium z biologii dla kandydatów na akademie medyczne Jacka Danowskiego

Definicja z ang. BIOLOGY - a set of test tasks to the repertory of the biology of candidates for medical academies Jack Danowskiego, z niem. BIOLOGIE - eine Reihe von Testaufgaben zum Repertoire der Biologie von Kandidaten für medizinische Akademien Jack Danowskiego.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZamKor, Kraków 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,246 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: biologia zestaw zadań
ISBN: ISBN 83-88830-12-0
Opis: Oddają kandydatom na studia medyczne ponad 2000 zadań testowych z biologii napisanych do najlepszego ze znanych repetytoriów dr. n. med. Jacka Danowskiego. Kandydaci przygotowujący się do egzaminu wstępnego wg wymienionego repetytorium nie tylko zdają egzamin wstępny z biologii z bardzo wysoką punktacją, lecz również bez większych trudności zaliczają biologię na pierwszym roku studiów medycznych, gdyż treści programowe zawarte w repetytorium są celowo rozszerzone już pod kątem zagadnień omawianych na I roku studiów. Pragnę nadmienić, iż w zestawie zadań testowych zamieściłam zadania dotyczące układów: wydalniczego, pokarmowego, krwionośnego, oddechowego i rozrodczego, które pisałam na podstawie rękopisu autora repetytorium. Omówienie wymienionych układów znajdzie się w kolejnym, już dziesiątym, wydaniu książki dr. J. Danowskiego.
Spis treści:
 • Od Autora
 • Komórka
 • Tkanki roślinne i zwierzęce I
 • Tkanki roślinne i zwierzęce II
 • Priony, wirusy, wiroidy
 • Bakterie, ich budowa, czynności życiowe i chorobotwórczość
 • Pasożytnictwo - pasożyty człowieka
 • Grzyby, glony, porosty
 • Mszaki, paprotniki
 • Rośliny nago- i okrytonasienne
 • Bezkręgowce
 • Strunowce
 • Ekologia
 • Układ pokarmowy i wydalniczy
 • Układ krwionośny, oddechowy, kostny
 • Układ mięśniowy i rozrodczy
 • Układ nerwowy
 • Metabolizm i j ego przebieg
 • Genetyka
 • Życie i j ego determinanty

Czym jest znaczenie w Słownik na B .