biologiczne podstawy ochrony co to znaczy
Co znaczy Biologiczne podstawy ochrony przyrody?. Co to jest przedstawiający tę dziedzinę jako.

Czy pomocne?

Biologiczne podstawy ochrony przyrody

Definicja z ang. The biological basis for conservation, z niem. Die biologische Grundlage für die Erhaltung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,393 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: biologiczne podstawy ochrony
ISBN: ISBN 83-01-14283-9
Opis: Pierwszy w języku polskim książka ochrony przyrody, przedstawiający tę dziedzinę jako działalność opartą na wynikach ścisłych badań naukowych! Autor krytycznie omawia służące dziś i dawniej sposoby praktycznej ochrony przyrody, w tym: zasady wyznaczania obszarów chronionych i kierowania nimi, ochronę gatunkową in situ i ex situ i dylematy powiązane z odtwarzaniem siedlisk i reintrodukcją gatunków. W świetle najnowszych osiągnięć biologii autor przedstawia najważniejsze problemy i trudności i ukazuje perspektywy ich pokonania, zwracając uwagę między innymi na to, iż nowoczesna ochrona przyrody nie ogranicza się do szablonowych metod zachowawczej ochrony gatunkowej i obszarowej, konieczna jest ochrona całych zespołów biotycznych w wielkiej skali przestrzennej, jako dynamicznie zmieniających się układów, dalekich od mitycznego ''stanu równowagi''. Chronić trzeba więc sam mechanizm ewolucji, a do naukowych podstaw ochrony przyrody, obok ekologii i genetyki populacyjnej, trzeba włączyć biologię ewolucyjną i przedmioty biologii molekularnej. Współczesna biologia ciągle nie ma gotowych recept dla działań praktycznych, toteż sama ochrona przyrody staje się dziedziną badań naukowych. Zainteresowanemu czytelnikowi autor podsuwa także inne, starannie dobrane lektury, pomagające uzupełnić i pogłębić niezbędną wiedzę.
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Świat przyrody 2. Kluczowe ekosystemy świata 3. Wpływ człowieka 4. Skutek niszczenia siedlisk 5. Konsekwencje zaburzeń siedliskowych 6. Użytkowanie nietrwałe 7. Rozwój naukowej ochrony przyrody 8. Wybór obszarów chronionych 9. Projektowanie obszarów chronionych i kierowanie nimi 10. Ochrona gatunkowa. I Ochrona In situ 11. Ochrona gatunków. II Ochrona ex situ i reintrodukcja 12. Ochrona przyrody w skali krajobrazu 13. Ochrona procesu ewolucji (dalekosiężna wizja ochrony przyrody 14. Restytucja ekologiczna 15. Nauka i praktyka Literatura. Bonus. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na B .