biomarkery kardiologii co to znaczy
Co znaczy kardiologii: współczesne i przyszłe?. Co to jest prawidłowego rozpoznania i leczenia.

Czy pomocne?

Biomarkery w kardiologii: współczesne i przyszłe zastosowanie

Definicja z ang. Biomarkers in cardiology: contemporary and future use, z niem. Biomarker in der Kardiologie: zeitgenössische und zukünftige Verwendung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: D.W. Publishing Co., Szczecin 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,257 str., Wymiary: 150 x 225 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: biomarkery kardiologii
ISBN: ISBN 1-57107-104-0
Opis: Właściwe postępowanie diagnostyczne jest podstawą dla prawidłowego rozpoznania i leczenia pacjentów z chorobami serca. Właściwa identyfikacja pacjentów, którzy mają chorobę serca może być wyzwaniem nawet dla wytrawnych klinicystów. Dodatkowo, bardzo trudne jest wyodrębnienie spośród chorych tych, którzy będą mieli groźne powikłania kardiologiczne i tych u których należy się spodziewać, iż gorzej zareagują na zastosowane leczenie. Przeto coraz większa rolę w procesie diagnostycznym ma pomiar różnych markerów, które mogą wskazywać na, obecność choroby serca i pomóc w wybraniu najlepszego metody leczenia. Początkowo wykorzystywane przede wszystkim dla ustalenia uszkodzenia serca, znajdują coraz częstsze wykorzystanie dla selekcji chorych albo w wyborze właściwej terapii. Właściwe wykorzystanie biomarkerów w diagnostyce i schematach leczenia wymaga jednak zrozumienia nie tylko korzyści lecz także potencjalnych ograniczeń. Nowe zrozumienie roli biomarkerów postępuje bardzo szybko. Do coraz lepszego zrozumienia roli biomarkerów w chorobach serca przyczynili się klinicyści, praktykujący kardiolodzy, osoby pracujące w laboratoriach i lekarze oddziałów intensywnej terapii. Monografia zawiera rozdziały napisane poprzez wielu ekspertów z tej dziedziny i jest szczególnie zaadresowana do lekarzy i badaczy, którzy chcą lepiej zrozumieć zasady zastosowania biomarkerów w praktyce klinicznej u osób z chorobami serca.
Spis treści:
 • 1. Kliniczne wykorzystanie testów troponinowych -zagadnienia analityczne
 • 2. Przygotuj się na spotkanie ze własnymi markerami. Wykorzystaj w pełni rozpad troponiny l
 • 3. Funkcjonalna czułość testów troponinowych i jej wykorzystanie do oceny ryzyka u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
 • 4. Analitycza i kliniczna charakterystyka komercyjnych metod badania troponin - przegląd
 • 5. Aktualna ocena jakościowa i ilościowa POCT markerów serca
 • 6. Ostre zespoły wieńcowe. patofizjologia, klinika, postępowanie diagnostyczne
 • 7. Kryteria WHO. dokąd zmierzamy?
 • 8. Pacjent z bólem w klatce piersiowej - zintegrowane postępowanie diagnostyczne
 • 9. Markery sercowe w podejmowaniu terapeutycznych decyzji u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym
 • 10. Ocena ostrych stanów sercowych na izbie przyjęć. Rola biomarkerów sercowych i monitorowanie zmian odcinka ST
 • 11. Sercowa troponina T w chorobie wieńcowej. Gdzie jesteśmy?
 • 12. Kinaza kreatyninowa. Parametr dla wczesnego wykrywania ostrego zawału serca
 • 13. Białko wiążące kwas tłuszczowy jako osoczowy parametr wczesnej oceny ostrych zespołów wieńcowych
 • 14. Utlenione lipoproteiny o małej gęstości i MDA. wskaźniki choroby tętnic wieńcowych
 • 15. Białko C-reaktywne. Marker stanu zapalnego w określaniu ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • 16. Jądrowy czynnik kappa B. marker aktywności choroby wieńcowej?
 • 17. wykorzystanie troponin w celu wykrycia udzkodzenia serca po operacjach kardiochirurgicznych i chirurgicznych
 • 18. Rola monitorowania sercowej troponiny w niewydolności nerek
 • 19. Zastosowanie biomarkerów sercowych do rozpoznania uszkodzenia mięśnia sercowego wywołanego lekami
 • 20. Przydatność natriuretycznego peptydu mózgowego u pacjentów z niewydolnością serca i chorobą wieńcową

Czym jest znaczenie w Słownik na B .