chemia wybór testów co to znaczy
Co znaczy testów z egzaminów wstępnych tom I?. Co to jest kilku lat, przeznaczonym dla młodych.

Czy pomocne?

Chemia. Wybór testów z egzaminów wstępnych tom I - chemia ogólna

Definicja z ang. Chemistry. A selection of the exams Volume I - General Chemistry, z niem. Chemie. Eine Auswahl der Prüfungen Band I - Allgemeine Chemie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2005, wyd. 8, Oprawa: miękka foliowana,240 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: chemia wybór testów
ISBN: ISBN 83-89745-60-7
Opis: "Wybór testów. . . " jest podręcznikiem dobrze znanym od kilku lat, przeznaczonym dla młodych ludzi przygotowujących się do studiów na Akademiach Medycznych i pokrewnych kierunkach przyrodniczych. Obecne, siódme wydanie, stanowi najobszerniejszy kolekcja testów, gdyż obejmuje on również materiał z egzaminów w 2004 roku. Stanowi ono serię wydawniczą, zawierającą materiały pomocnicze dla kandydatów na studia w Akademiach Medycznych, zapoznającą ich z wymaganiami dotyczącymi zarówno zakresu materiału jak i samą formą egzaminu. Ze względu na tendencję zastępowania na kierunkach przyrodniczych ( Biologia, Biotechnologia, Biofizyka, Ochrona Środowiska, Ekologia) innych szkół wyższych klasycznej formy egzaminu - egzaminem testowym, materiały zawarte w opublikowanych zbiorach będą zapewne pomocne przy przygotowywaniu się kandydatów do egzaminów wstępnych na te kierunki studiów. Zbiory testów zawierają wybór pytań testowych z lat 1973 - 2004, pogrupowanych tematycznie. Autorzy uznali również za celowe umieszczenie pewnej liczby uzupełniających pytań autorskich, uwzględniających aktualne kierunki zmian programowych w nauczaniu biologii, chemii i fizyki. Cykl obejmuje zbiory pytań testowych z: biologii (dwa tomy), fizyki (jeden tom), chemii (dwa tomy).
Spis treści:
 • 1. Obliczenia w oparciu o wzory
 • 2. Ustalanie wzoru empirycznego
 • 3. Stechiometria mieszanin
 • 4. Wydajność reakcji chemicznych
 • 5. Roztwory
 • 6. Budowa atomu
 • 7. Związek budowy atomu z układem
 • 8. Przemiany jądrowe
 • 9. Przewidywanie budowy przestrzennej
 • 10. Wiązania chemiczne
 • 11. Struktura ciał stałych
 • 12. Efekty energetyczne
 • 13. Kinetyka i statyka reakcji
 • 14. Kataliza
 • 15. Dysocjacja
 • 16. Wskaźniki, przewodnictwo roztworów
 • 17. Teorie kwasów i zasad
 • 18. Amfoteryczność
 • 19. Hydroliza
 • 20. Iloczyn rozpuszczalności
 • 21. Związki kompleksowe
 • 22. Mechanizmy redox
 • 23. Ogniwa
 • 24. Korozja
 • 25. Elektroliza
 • 26. Odpowiedzi
 • 27. Tabele pomocnicze

Czym jest znaczenie w Słownik na C .