wybrane zagadnienia biologii co to znaczy
Co znaczy z biologii molekularnej?. Co to jest technikami stosowanymi w biologii molekularnej i.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej

Definicja z ang. Selected topics in molecular biology, z niem. Ausgewählte Themen in der Molekularbiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,121 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia biologii
ISBN: ISBN 83-88732-75-7
Opis: Zapoznanie studenta analityki medycznej z najnowszymi technikami stosowanymi w biologii molekularnej i samodzielne wykonanie ćwiczeń z zakresu izolacji i sekwencjonowania DNA i wykazania obecności w DNA mutacji, jak także opanowanie podstawowych technik izolacji i charakterystyki poszczególnych białek jest celem, który pragnęli zrealizować Autorzy skryptu pt. "niektóre ZAGADNIENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ".
Spis treści:
 • niektóre Sposoby ROZDZIAŁU, CHARAKTERYSTYKI I DETEKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH
 • 1. Izolacja kwasów nukleinowych
 • 2. Sposoby amplifikacyjne badania kwasów nukleinowych)
 • 3. Sekwencjonowanie
 • 4. Sposoby hybrydyzacyjne badania kwasów
 • 5. Mikroprocesory DNA
 • 6. Projekt Poznania Genomu Człowieka
 • >niektóre Sposoby ROZDZIAŁU, CHARAKTERYSTYKI l DETEKCJI BIAŁEK
 • 1. Znaczniki białkowe
 • 2. Sposoby badania białek
 • 3. Western błot
 • 4. Immunoprecypitacja
 • 5. Proteomika
 • CYTOTOKSYCZNOŚĆ KOMÓREK I ZJAWISKO APOPTOZY
 • 1. Cytotoksyczność komórek
 • 2. Apoptoza
 • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA DZIEDZICZNEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY
 • 1. Rak rdzeniasty tarczycy
 • 2. Protoonkogen RET i jego wytwór białkowy
 • 3. Mutacje protoonkogenu RET
 • 4. Sposoby analizy protoonkogenu RET
 • 5. Wykrywanie mutacji w rodzinach zwiększonego ryzyka
 • 6. Podsumowanie
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Ćwiczenie 1: Izolacja białek błony erytrocytów. Elektroforeza białek błony erytrocytu
 • Ćwiczenie 2: Western błot
 • Ćwiczenie 3: Oznaczanie cytotoksyczności związków przeciwno-wotworowych przy zastosowaniu testu MTT
 • Ćwiczenie 4: Indukcja apoptozy czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Ocena fragmentacji genomowego DNA
 • Ćwiczenie 5: Izolacja genomowego DNA z krwi obwodowej
 • Ćwiczenie 6: Ocena jakościowa i ilościowa DNA. Reakcja PCR
 • Ćwiczenie 7: Ocena jakościowa produktu PCR i jego oczyszczanie
 • Ćwiczenie 8: Sekwencjonowanie fragmentu eksonu 11 protoonkogenu RET

Czym jest znaczenie w Słownik na W .