chemia wybór testów co to znaczy
Co znaczy testów z egzaminów wstępnych tom II?. Co to jest lat, przeznaczonym dla młodych ludzi.

Czy pomocne?

Chemia. Wybór testów z egzaminów wstępnych tom II - chemia nieorganiczna i organiczna

Definicja z ang. Chemistry. A selection of the exams Volume II - inorganic and organic, z niem. Chemie. Eine Auswahl der Prüfungen Band II - anorganische und organische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2004, wyd. 7, Oprawa: miękka foliowana,262 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: chemia wybór testów
ISBN: ISBN 83-89745-05-4
Opis: "Wybór testów ... " jest podręcznikiem dobrze znanym od kilku lat, przeznaczonym dla młodych ludzi przygotowujących się do studiów na Akademiach Medycznych i pokrewnych kierunkach przyrodniczych. Obecne, siódme wydanie, stanowi najobszerniejszy kolekcja testów, gdyż obejmuje on również materiał z egzaminów w 2003 roku. Stanowi ono serię wydawniczą, zawierającą materiały pomocnicze dla kandydatów na studia w Akademiach Medycznych, zapoznającą ich z wymaganiami dotyczącymi zarówno zakresu materiału jak i samą formą egzaminu. Ze względu na tendencję zastępowania na kierunkach przyrodniczych ( Biologia, Biotechnologia, Biofizyka, Ochrona Środowiska, Ekologia) innych szkół wyższych klasycznej formy egzaminu - egzaminem testowym, materiały zawarte w opublikowanych zbiorach będą zapewne pomocne przy przygotowywaniu się kandydatów do egzaminów wstępnych na te kierunki studiów. Zbiory testów zawierają wybór pytań testowych z lat 1973 - 2003, pogrupowanych tematycznie. Autorzy uznali również za celowe umieszczenie pewnej liczby uzupełniających pytań autorskich, uwzględniających aktualne kierunki zmian programowych w nauczaniu biologii, chemii i fizyki. Cykl obejmuje zbiory pytań testowych z: biologii (dwa tomy), fizyki (jeden tom), chemii (dwa tomy).
Spis treści:
 • 1. Elementy systematyki
 • 2. Litowce
 • 3. Berylowce
 • 4. Borowce
 • 5. Węglowce
 • 6. Azotowce
 • 7. Tlenowce
 • 8. Fluorowce
 • 9. Miedź, srebro, cynk
 • 10. Chrom
 • 11. Mangan
 • 12. Żelazo
 • 13. Węglowodory
 • 14. Alkohole i fenole
 • 15. Aldehydy i ketony
 • 16. Kwasy karboksylowe
 • 17. Estry i tłuszcze
 • 18. Węglowodany
 • 19. Związki nitrowe
 • 20. Aminokwasy, peptydy, białka
 • 21. Kwasy nukleinowe
 • 22. Związki wielkocząsteczkowe
 • 23. Izomeria
 • 24. Systemy reakcji
 • 25. Identyfikacja substancji
 • 26. Mechanizmy wieloetapowe
 • 27. Odpowiedzi
 • 28. Tabele pomocnicze

Czym jest znaczenie w Słownik na C .