choroby wewnętrzne co to znaczy
Co znaczy Choroby wewnętrzne tom 2?. Co to jest specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w.

Czy pomocne?

Choroby wewnętrzne tom 2

Definicja z ang. Internal Medicine Volume 2, z niem. Internal Medicine Volume 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,1229 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 3.03 kg
Zagadnienia: choroby wewnętrzne
ISBN: ISBN 83-7430-069-8czeka na dodruk
Opis: Książka ten adresujemy przede wszystkim do lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych - pragnących pogłębić swą wiedzę - a również do studentów medycyny. Nawiązujemy w nim do tradycji wielkich polskich podręczników interny, na których w ostatnim stuleciu kształciły się następne pokolenia lekarzy, a więc do podręczników:: najpierw Witolda Orłowskiego, potem Edwarda Szczeklika i wreszcie Franciszka Kokota. Książka występuje w trzech postaciach, jako:: dwutomowa podręcznik, krążek DVD i wersja internetowa dostępna na serwerze. Zawiera przede wszystkim wiadomości potrzebne w codziennej praktyce. Informacje z fizjologii i patofizjologii zostały ograniczone do niezbędnych dla zrozumienia diagnostyki i terapii. Wersja elektroniczna ma co więcej sporo rycin, kolorowych zdjęć i tabel nie-umieszczonych w książce, filmy, indeks leków dostępnych w Polsce, linki do oryginalnych, pełnych tekstów wytycznych postępowania i streszczenia ważnych programów badawczych, których wyniki zaważyły na praktyce lekarskiej. Piśmiennictwo, umieszczone na końcu każdego rozdziału, obejmuje tylko niektóre, najważniejsze pozycje, a więc wiodące podręczniki, aktualne wytyczne postępowania i najnowsze artykuły przeglądowe. Wszystkie rozdziały podręcznika mają taką samą uporządkowaną strukturę, ułatwiającą szybkie znalezienie potrzebnej informacji. Uniknięciu powtarzania służą liczne odwołania pomiędzy rozdziałami. Skorowidz w książce znajduje się na końcu II tomu. Wersja elektroniczna podręcznika będzie aktualizowana w sposób ciągły, gdy tylko pojawią się nowe dane, uzasadniające wprowadzenie zmian. O każdej zmianie Czytelnicy będą informowani na łamach miesięcznika Medycyna Praktyczna i pocztą elektroniczną i tą też drogą otrzymywać będą uaktualnione rozdziały. Przewidujemy, że pełna wersja książkowa będzie wznawiana co dwa lata. W podręczniku przedstawiamy metody rozpoznawania i leczenia chorób, zweryfikowane pod względem skuteczności w badaniach klinicznych i rekomendowane w wytycznych postępowania przez renomowane towarzystwa naukowe. Trzeba jednak pamiętać, iż EBM, czyli Evidence Based Medicine (co można tłumaczyć jako:: medycyna oparta na danych naukowych) nie polega na sztywnym przestrzeganiu wytycznych i zaleceń. Każda decyzja lekarska jest gdyż wypadkową określonej sytuacji klinicznej, informacji naukowych, mechanizmu wartości pacjenta i jego preferencji i indywidualnych umiejętności i doświadczenia lekarza. Zdolność trafnego łączenia tych elementów stanowi o sztuce lekarskiej. Prof. dr hab. Andrzej Szczeklik. Kraków, październik 2005
Spis treści:
  • TOM II V. Choroby układu moczowego - red. Franciszek Kokot VI. Choroby układu krwiotwórczego - red. Andrzej Hellman VII. Choroby reumatyczne - red. Irena Zimmermann-Górska VIII. Choroby alergiczne - red. Marek L. Kowalski IX. Niektóre choroby układu nerwowego - red. Anna Członkowska X. Niektóre zagadnienia onkologii klinicznej - red. Maciej Krzakowski XI. Niektóre zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych - red. Piotr Zaborowski XII. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej - Franciszek Kokot XIII. Zatrucia - Janusz Szajewski XIV. Opieka paliatywna - red. Jacek Łuczak XV. Podstawy EBM - red. Piotr Gajewski, Roman Jaeschke

Czym jest znaczenie w Słownik na C .