crash course neurologia co to znaczy
Co znaczy neurologia. Christopher Turner , Anish?. Co to jest brytyjskiego podręcznika neurologii.

Czy pomocne?

Crash Course - neurologia. Christopher Turner , Anish Bahra , Katia Cikurel , red. wyd. pol. Wojciech Kozubski

Definicja z ang. Crash Course - neurology. Christopher Turner, Anish Bahra, Katia Cikurel, ed. Ed. half. Wojciech Kozubski, z niem. Crash Course - Neurologie. Christopher Turner, Anish Bahra, Katia Cikurel, Hrsg. Ed. Pol. Wojciech Kozubski.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: , Oprawa: miękka foliowana,393 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.72 kgJęzyk:
Zagadnienia: crash course neurologia
ISBN: ISBN 978-83-60290-71-2
Opis: Oddajemy do Państwa rąk najnowsze, drugie już wydanie brytyjskiego podręcznika neurologii, z 2006 roku, ze znanej serii Crash Course. Książka w zamierzeniu jego wydawcy i autora - dra Christophera Turnera - miał służyć studentom medycyny jako przedegzaminacyjne repetytorium. Wydaje się, iż podręcznik w znacznej mierze spełnia te założenia. Podobnie jak w innych publikacjach serii Crash Course, informacje w prezentowanej pozycji podane są w sposób zwarty, z naciskiem położonym na stronę praktyczną rozwiązywanego problemu. Wzorem wielu anglosaskich publikacji medycznych podręcznik operuje paradygmatem ''od objawu do leczenia'', poświęcając mniej uwagi zagadnieniom etiopatofizjologii chorób i zespołów objawowych. I tak w pierwszej części zaprezentowano najczęściej spotykane symptomy neurologiczne, razem z ich podstawami morfologicznymi i fizjologicznymi, i omówiono ich znaczenie w patologii chorób układu nerwowego. W drugiej, klinicznej części książki przedstawiono najczęstsze choroby i zespoły objawowe występujące w neurologii -w dziedzinie objawów, podstaw diagnostyki laboratoryjnej i leczenia. Część trzecia książki zawiera uwagi dotyczące badania pacjenta chorego neurologicznie. Opisano tu sposób zbierania wywiadu i przeprowadzania badania neurologicznego, jak także - co stanowi interesujące novum w publikacjach neurologicznych na polskim rynku - spisywania historii choroby pacjenta z dolegliwościami i symptomami neurologicznymi. W ostatnim rozdziale tej części przedstawiono zasady zlecania badań laboratoryjnych w neurologii klinicznej i omówiono istotę i znaczenie najpowszechniejszych z nich, takich jak badania neurobiochemiczne, neuroelektrofizjologiczne, neuroobrazowe, tak aby ograniczyć się do najważniejszych. Czwarta, ostatnia część książki zawiera zróżnicowane moduły testów sprawdzających informacje przedstawione w podręczniku - od testu wielokrotnego wyboru, przez krótkie pytania i pytania wielopłaszczyznowo rozbudowane, do skonkretyzowanych case studies. Cennym elementem tego rozdziału są odpowiedzi - pozwalające w sposób wnikliwy przeanalizować każde z pytań i zrozumieć podstawy prawidłowych rozwiązań. Książka jest bogato, przejrzyście i adekwatnie ilustrowany; spora liczba tabel i wyróżnień tekstu ułatwia zarówno korzystanie z książki, jak i zapamiętywanie najistotniejszych informacje. Tak pomyślany książka służyć może - co było pierwotnym założeniem wydawców - jako kompendium neurologii klinicznej, a również jako przewodnik po problemach neurologii dla lekarzy nieneurologów, stykających się w swojej praktyce z dolegliwościami i symptomami neurologicznymi. To pierwsze polskie wydanie neurologicznego podręcznika z serii Crash Course - tym bardziej będziemy wdzięczni za uwagi dotyczące zawartych treści i układu tabelarycznego i graficznego książki. Pomogą one w doskonaleniu następnych wydań tej - miejmy nadzieję - potrzebnej publikacji. Wojciech Kozubski
Spis treści:
  • Część I: PACJENT Z 1. Zaburzenia wyższych czynności korowych 2. Zaburzenia przytomności 3. Bóle głowy 4. Zaburzenia węchu 5. Zaburzenia widzenia 6. Patologia źrenic. Zaburzenia ruchomości gałek ocznych 7. Zaburzenia czucia i niedowład mięśni twarzy 8. Głuchota, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi 9. Dyzartria, dysfonia i dysfagia 10. Zaburzenia funkcji móżdżku 11. Zaburzenia w dziedzinie układu pozapiramidowego 12. Osłabienie siły mięśniowej kończyn 13. Zaburzenia czucia w kończynach 14. Zaburzenia chodu
  • Część II: CHOROBY I ZABURZENIA 15. Otępienie 16. Padaczka 17. Bóle głowy 18. Choroba Parkinsona, inne choroby układu pozapiramidowego i mioklonie 19. Uszkodzenia nerwów czaszkowych 20. Choroby rdzenia kręgowego (mielopatie) 21. Choroby neuronu ruchowego 22. Radikulopatia i pleksopatia 23. Choroby obwodowego układu nerwowego 24. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego 25. Choroby mięśni szkieletowych 26. Choroby naczyniowe układu nerwowego 27. Nowotwory wewnątrzczaszkowe 28. Choroby zakaźne układu nerwowego 29. Stwardnienie rozsiane 30. Choroby układowe a układ nerwowy 31. Wpływ niedoborów witaminowych i substancji toksycznych na układ nerwowy 32. Dziedziczne zespoły wpływające na układ nerwowy
  • Część III: BADANIA PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I INNE 33. Zbieranie wywiadu 34. Badanie neurologiczne 35. Sporządzanie dokumentacji medycznej 36. Badania diagnostyczne
  • Część IV: SPRAWDZIAN Informacje Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .