crash course psychiatria co to znaczy
Co znaczy Crash Course - psychiatria?. Co to jest medycyny, psychologii i wszystkie osoby.

Czy pomocne?

Crash Course - psychiatria

Definicja z ang. Crash Course - Psychiatry, z niem. Crash Course - Psychiatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,353 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: crash course psychiatria
ISBN: ISBN 83-89581-76-0
Opis: Dzięki Wydawnictwu Medycznemu Urban & Partner studenci medycyny, psychologii i wszystkie osoby zainteresowane psychiatrią otrzymują książka, jakiego dotąd na polskim rynku wydawniczym nie było. Alasdair D. Cameron jest w miarę młodym angielskim psychiatrą, który jeszcze pamięta, na czym polega zdawanie egzaminu i jaki zakres materiału jest rzeczywiście potrzebny do osiągnięcia tego celu. Sam zafascynowany psychiatrią, stara się przedstawić ją w tak ciekawy, atrakcyjny sposób, aby student chciał i mógł gruntownie poznać tę dyscyplinę i zrozumieć, na czym polega jej piękno. książka jest napisany lekko, przejrzyście i zrozumiale, z odwołaniem się do najnowszych osiągnięć wiedzy z zakresu diagnostyki i klasyfikacji zaburzeń, neuropsychiatrii, neuropsychologii, epidemiologii i psychofarmakoterapii, zawsze z zastosowaniem tego materiału do lekarskiego postępowania. Materiał oparto na solidnych podstawach, przytoczono niezbędne pozycje z piśmiennictwa. Autor przy tym ani na chwilę nie zapomina o potrzebach studenta, podkreśla i dowcipnie obrazuje rzeczy najważniejsze, wspomina o pytaniach najczęściej spotykanych w testach egzaminacyjnych. W tym dziele student nie znajdzie rzeczy zbędnych, nieistotnych dla siebie, a materiał jest tak przedstawiony, aby można było go jak najprościej przyswoić. Warto zwrócić uwagę na niezwykły sposób tworzenia obecnego, drugiego wydania podręcznika. Otóż wydanie pierwsze (sprzed 6 lat) poddano ocenie studentów, a ich uwagi zostały uwzględnione w tym wydaniu. Ponadto o opinię na temat dzieła będącego jeszcze w maszynopisie poproszono doświadczonych psychiatrów-praktyków (konsultantów). Układ podręcznika jest tak pomyślany, aby zainteresować studenta i pomóc mu w opanowaniu materiału. W części I zawarto opisy przypadków chorobowych i szeroko je omówiono. Znakomicie uwidacznia się w niej sposób myślenia lekarskiego w psychiatrii. W części II, będącej rozwinięciem i uzupełnieniem części I, autor przytacza opisy schorzeń i zaburzeń, wedle kryteriami zawartymi w dziesiątej wersji Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), a gdy trzeba - sięga do amerykańskiego ''Podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych'' (DSM-IV). Część III poświęcona jest postępowaniu lekarskiemu w psychiatrii, organizacji opieki psychiatrycznej i przepisom prawa obowiązującym w tej specjalności. Zawarte w części IV liczne i zróżnicowane pytania i zadania umożliwią studentowi sprawdzenie zakresu swojej wiedzy o przedmiocie. Polskie tłumaczenie Intensywnego kursu psychiatrii, uzupełnione o obowiązujące w naszym państwie przepisy prawa i zasady deontologii, będzie cennym źródłem wiedzy. książka, napisany z talentem i zaangażowaniem, ułatwi opanowanie ciekawego, lecz niełatwego przedmiotu, jakim jest psychiatria. Redaktor naukowy Sławomir K. Sidorowicz dr hab. n. med., specjalista psychiatra Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Spis treści:
  • Przedmowa
  • Część I: PACJENT Z 1. Pacjent z obniżonym nastrojem 2. Pacjent z podwyższonym albo drażliwym nastrojem 3. Pacjent z zamierzeniem samobójstwa albo samouszkodzenia 4. Pacjent z psychozą 5. Pacjent z lękiem, strachem albo fobią 6. Pacjent z reakcją na stres albo w żałobie 7. Pacjent z obsesjami i kompulsjami 8. Pacjent z dolegliwościami somatycznymi nieuzasadnionymi w ocenie lekarza 9. Pacjent z zaburzeniami poznawczymi, świadomości i pamięci 10. Pacjent z problemami związanymi z używaniem alkoholu albo innych substancji psychoaktywnych 11. Pacjent z zaburzeniem osobowości i zaburzeniem kontroli impulsów 12. Pacjent z problemami dotyczącymi odżywiania się i utrzymania masy ciała
  • Część II: CHOROBY I ZABURZENIA 13. Zaburzenia nastroju (afektywne) 14. Zaburzenia psychotyczne: schizofrenia 15. Zaburzenia lękowe i występujące pod postacią somatyczną 16. Otępienie i majaczenie 17. Zaburzenia powiązane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 18. Zaburzenia osobowości 19. Zaburzenia odżywiania się 20. Zaburzenia powiązane z cyklem miesiączkowym, ciążą i połogiem 21. Zaburzenia snu 22. Zaburzenia psychoseksualne 23. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży 24. Psychiatria wieku podeszłego 25. Psychiatria sądowa
  • Część III: BADANIE, LECZENIE I OPIEKA NAD CHORYMI 26. Badanie psychiatryczne i rozpoznanie 27. Psychofarmakoterapia i leczenie elektrowstrząsowe (EW) 28. Psychoterapia 29. Przepisy prawa dotyczące zdrowia psychicznego 30. Organizacja opieki psychiatrycznej
  • Część IV: SPRAWDZIAN Informacje Test wielokrotnego wyboru Problemy kliniczne Pytania szczegółowe Postępowanie z pacjentem Odpowiedzi na pytania testu wielokrotnego wyboru Odpowiedzi na pytania dotycząc problemów klinicznych Odpowiedzi na pytania szczegółowe Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na C .