komputer rozwoju sprawności co to znaczy
Co znaczy sprawności komunikacyjnej dzieci?. Co to jest dzieci niesłyszących stanowi kompendium.

Czy pomocne?

Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących

Definicja z ang. The computer in the development of communication skills of deaf children, z niem. Der Computer in der Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit von gehörlosen Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Adam Marszałek, Toruń 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,166 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: komputer rozwoju sprawności
ISBN: ISBN 83-7441-110-4
Opis: Podręcznik Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących stanowi kompendium aktualnej wiedzy w zakresie wykorzystania multimediów, zwłaszcza komputera w takich obszarach rewalidacji niesłyszących, które w najwyższym stopniu wpływają na ich problemy komunikacyjne. Przedstawia ona zagadnienia począwszy od wczesnej diagnozy wady słuchu i zakłóceń mowy ustnej, powszechne badania przesiewowe, audiometrię komputerową, komputerowe dobieranie protez słuchowych, uwrażliwianie, usprawnianie i terapię słuchu, głosu i mowy opartą na szeroko dostępnych programach i systemach komputerowych, po profesjonalne rozwiązania sprzętowe i ich praktyczne wykorzystanie. Osobne miejsce zajęła w niej tematyka komputerowego wspomagania procesu nauczania dzieci niesłyszących, głownie nauki czytania, pisania i matematyki. Podręcznik skierowana jest do osób słyszących zajmujących się rozwojem komunikacyjnym niesłyszących, a więc rewalidatorów, surdopedagogów, logopedów, terapeutów, rodziców dzieci z wadą słuchu i a może przede wszystkim do samych osób niesłyszących. Może ona wspomóc ich w poznaniu i zastosowaniu w praktyce możliwości technologii informacyjnej w likwidacji skutków uszkodzenia słuchu, integracji ze słyszącym społeczeństwem, w tym przełamywaniu bariery komunikacyjnej. Czym wcześniej będzie to miało miejsce tym lepiej. Stąd przedstawiane zagadnienia koncentrują się głównie na problematyce rozpatrywanej z punktu widzenia rozwoju dzieci niesłyszących.
Spis treści:
 • WPROWADZENIE
 • PROBLEMY KOMUNIKACYJNE DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 1. Wada słuchu a odbiór mowy 2. Nadawanie komunikatu słownego 3. Sprawność ortofoniczna 4. Problemy psychologiczno-społeczne w nawiązywaniu aktu komunikacyjnego
 • KOMPUTER WE WCZESNEJ DIAGNOZIE DZIECI Z WADĄ SŁUCHU 1. Przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy 2. Audiometria komputerowa 3. Multimedialny audiometr komputerowy MAK 4. Wielokanałowy multimedialny audiometr behawioralny
 • PROGRAMY BADAJĄCE I UWRAŻLIWIAJĄCE SŁUCH W ROZWOJU SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • PROGRAMY BADAJĄCE I ROZWIJAJĄCE MOWĘ W ROZWOJU SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • Mechanizmy KOMPUTEROWE W ROZWOJU SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 1. Mechanizmy sprzętowo-narzędziowe do badania głosu i mowy ustnej 2. Mechanizmy programowo-narzędziowe do analizy sygnału mowy
 • PRZYKŁADOWE Wykorzystanie KOMPUTERA W TERAPII SPRAWNOŚCI ORTOFONICZNEJ 1. Opis i organizacja sposoby 2. Celowe Grupy Ćwiczeniowe, przykłady praktyczne 3. Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE KOMUNIKACJI W NAUCZANIU DZIECI NIESŁYSZĄCYCH 1. Komputer w nauce czytania i pisania dzieci niesłyszących 2. Programy komputerowe wspomagające naukę czytania i pisania 3. Komputer w nauce matematyki dzieci niesłyszących 4. Programy komputerowe wspomagające naukę matematyki
 • WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE. Jeżeli KOMPUTER W ROZWOJU SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, TO DLACZEGO, KIEDY I JAK?
 • BIBLIOGRAFIA
 • Lista TABEL I RYSUNKÓW

Czym jest znaczenie w Słownik na K .