konteksty ludzkich zachowań co to znaczy
Co znaczy Konteksty ludzkich zachowań?. Co to jest podejmowali badania nad wpływem - szeroko.

Czy pomocne?

Konteksty ludzkich zachowań

Definicja z ang. Contexts of human behavior, z niem. Zusammenhänge des menschlichen Verhaltens.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,141 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: konteksty ludzkich zachowań
ISBN: ISBN 83-233-1560-4
Opis: W niniejszym tomie zamieszczono teksty, których autorzy podejmowali badania nad wpływem - szeroko rozumianego - kontekstu na zachowanie jednostek. Czytelnik będzie miał okazję zapoznać się z pierwszym z opublikowanych poprzez S.E. Ascha artykułów na temat wpływu, jaki wywiera grupa na zmianę i zniekształcanie sądów, z nadal istotnym -mimo upływu pół wieku - artykułem H.J. Eysencka, przedstawiającym wyniki badań nad skutecznością psychoterapii, i z klasycznym artykułem z psychologii rozwoju człowieka, dotyczącym "urwiska wzrokowego", autorstwa EJ. Gibson i R.D. Walka. Opublikowany w niniejszym tomie artykuł C. Haneya, C. Banksa i Ph. Zimbarda, zatytułowany Dynamika relacji interpersonalnych w warunkach symulowanego więzienia, jest pierwszym i najobszerniejszym sprawozdaniem ze słynnego eksperymentu stanfordzkiego, jednego z w najwyższym stopniu znanych i w najwyższym stopniu kontrowersyjnych w dziejach psychologii. Tak samo scharakteryzować można kolejny eksperyment, opisany w artykule S. Milgrama Behawioralne badania nad posłuszeństwem. Tom zamykają dwa, także bardzo znane, artykuły: D.L. Rosenhana O normalnych ludziach w nienormalnych miejscach i R.B. Zajonca Facylitacja społeczna. W tomie zamieszczono również wiadomości biograficzne o autorach artykułów, co pomoże w umiejscowieniu ich osiągnięć w historii badań nad zachowaniem człowieka. Dotychczas w serii Źródła Współczesnej Psychologii -jako tom pierwszy - ukazała się podręcznik Behawioryzm i psychologia świadomości.
Spis treści:
  • lista źródeł
  • Wprowadzenie
  • Wpływ nacisku grupy na zmianę i zniekształcanie sądów
  • Ocena skuteczności psychoterapii
  • "Urwisko wzrokowe"
  • Dynamika relacji interpersonalnych w warunkach symulowanego więzienia
  • Behawioralne badania nad posłuszeństwem
  • O normalnych ludziach w nienormalnych miejscach
  • Facylitacja społeczna

Czym jest znaczenie w Słownik na K .