pień mózgu życia co to znaczy
Co znaczy Pień mózgu - oś życia?. Co to jest życia, od lat brakuje na polskim rynku wydawniczym.

Czy pomocne?

Pień mózgu - oś życia

Definicja z ang. The brain stem - the axis of life, z niem. Der Hirnstamm - die Achse des Lebens.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,242 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.51 kg
Zagadnienia: pień mózgu życia
ISBN: ISBN 978-83-7555-014-6
Opis: Mimo iż pień mózgu odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu życia, od lat brakuje na polskim rynku wydawniczym odpowiedniej publikacji poświęconej temu problemowi. Monografię ''Pień mózgu - oś życia'' stworzyli specjaliści z zakresu medycyny, elektroniki, filozofii, matematyki i fizyki. Celem, który przyświecał autorom, było przybliżenie Czytelnikowi stanów klinicznych i towarzyszącym im systemów, których niesprawność prowadzi do zaniku życia ludzkiego. Klinika czynności pnia mózgu człowieka wskazuje, iż jest w nim zlokalizowane centrum utrzymania przytomności, a więc świadomości ilościowej. Dowodem na tj. niedomoga pnia mózgu, której zawsze towarzyszą zaburzenia przytomności. Narastanie niedomogi następuje pośród objawów pogłębiających się zaburzeń przytomności (somolentia, sopor, coma). Stan ten przebiega z obniżeniem reaktywności nie tylko mózgowia, lecz całego organizmu ludzkiego. Niniejsza publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla młodych lekarzy i osób studiujących medycynę. Mogą z niej z powodzeniem korzystać wszyscy, którzy interesują się stanem zagrożenia życia i problemem pobierania narządów ludzkich w momencie śmierci pnia mózgu, będącej śmiercią człowieka. Zrozumienie tego ostatniego problemu jest bardzo istotne dla nas, żyjących. Oto człowiek umierający spełnia bardzo istotny czyn altruistyczny wobec drugiego człowieka, którego celem jest nie tylko przedłużenie mu życia, lecz przede wszystkim poprawa dotychczasowego złego komfortu życia i pomniejszenie cierpienia.
Spis treści:
  • WSTĘP 1. Wprowadzenie 2. Epidemiologia zaburzeń przytomności
  • Część I. STRUKTURA I CZYNNOŚĆ PNIA MÓZGU 1. Budowa anatomiczna pnia mózgu 2. Neurofizjologiczne podstawy przytomności 3. Rola układu autonomicznego w regulacji kršżenia krwi 4. Regulacja rytmu oddechowego 5. Pniowy mechanizm homeostazy 6. Teoretyczne modele pniowych mechanizmów aktywności mózgu
  • Część II. KLINIKA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI PNIA MÓZGU 1. Istota objawów klinicznych uszkodzenia pnia mózgu 2. Zespoły kliniczne uszkodzenia pnia mózgu
  • Część III. Sposoby BADANIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI PNIA MÓZGU 1. Badanie kliniczne pnia mózgu. Ocena jakościowa zaburzeń czynności pnia mózgu. Ocena ilościowa niedomogi pnia mózgu 2. Badania pomocnicze pnia mózgu. Neuroobrazowanie w zaburzeniach czynności pnia mózgu. Badanie zmysłu równowagi i narządu słuchu w diagnostyce uszkodzeń pnia mózgu 3. Wykorzystanie przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej w diagnostyce zaburzeń ukrwienia pnia mózgu
  • Część IV. INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY ZABURZEŃ CZYNNOŚCI PNIA MÓZGU 1. Śpiączka jako problem internistyczny 2. Znieczulenie ogólne a zaburzenia pnia mózgu 3. Urazy pnia mózgu 4. Zaburzenia czynności mózgowych po operacjach kardiochirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem pnia mózgu. 5. Guzy pnia mózgu
  • Część V. ŚMIERĆ MÓZGOWIA ŚMIERCIĄ CZŁOWIEKA 1. Śmierć pnia mózgu 2. Zagadnienie śmierci mózgowej w aspekcie filozoficznym

Czym jest znaczenie w Słownik na P .