podstawy anestezjologii co to znaczy
Co znaczy anestezjologii i intensywnej terapii?. Co to jest stopniu dynamicznie rozwijających się.

Czy pomocne?

Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii

Definicja z ang. Fundamentals of anesthesiology and intensive care, z niem. Grundlagen der Anästhesie und Intensivmedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,276 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: podstawy anestezjologii
ISBN: ISBN 83-85439-64-1 czeka na dodruk
Opis: Anestezjologia i intensywna leczenie należy do w najwyższym stopniu dynamicznie rozwijających się specjalności medycznych. Postępy na polu farmakologii, patofizjologii i techniki medycznej, a również zmiany standardów postępowania w wielu stanach zagrożenia życia wymusiły potrzebę napisania nowego podręcznika dla studentów. Mam nadzieję, iż książka ten okaże się pomocny w nauczaniu także innych, nie tylko zabiegowych specjalności. Każdy książka jest mniej albo bardziej udanym kompromisem; zadaniem redaktora był trudny wybór najistotniejszych problemów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, które dałyby się pomieścić w książce o rozsądnej, nie odstraszającej czytelnika objętości. Jestem nieskromnie przekonany, iż w wielu rozdziałach nawet koledzy specjaliści znajdą najnowszą, klinicznie użyteczną wiedzę. Zdzisław Kruszyński
Spis treści:
  • 1. Znieczulenie ogólne
  • 2. Znieczulenie przewodowe
  • 3. Przygotowanie chorego do operacji
  • 4. Znieczulenie w położnictwie
  • 5. Znieczulenie w pediatrii
  • 6. Intensywna leczenie i pomoc doraźna
  • 7. Wstrząs
  • 8. Ostra niewydolność oddechowa
  • 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • 10. Ból i jego leczenie

Czym jest znaczenie w Słownik na P .