podstawy pielęgniarstwa co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwa epidemiologicznego?. Co to jest medycznych umożliwiający dłuższą.

Czy pomocne?

Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego

Definicja z ang. Fundamentals of Nursing epidemiological, z niem. Grundlagen der Krankenpflege epidemiologischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,528 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.95 kg
Zagadnienia: podstawy pielęgniarstwa
ISBN: ISBN 83-60290-41-5
Opis: W ostatnich latach nastąpił wielki postęp w zakresie nauk medycznych umożliwiający dłuższą przeżywalność przewlekle chorych i ratowanie życia ciężko chorym pacjentom. Wykorzystywane sposoby diagnostyki i leczenia są jednak coraz bardziej inwazyjne, mogą prowadzić do okresowego stanu obniżenia odporności a szeroko wykorzystywane antybiotyki selekcjonują szczepy charakteryzujące się wysoką opornością na wykorzystywane leki. Wszystkie te uwarunkowania zwiększają ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych/zakładowych, które nadal stanowią ważny problem współczesnej medycyny niwecząc często efekty pracy lekarzy i pielęgniarek. Opracowane skuteczne programy kontroli zakażeń szpitalnych są wielokierunkowe - obejmują pomiędzy innymi rozpoznawanie i rejestrację zakażeń, analizę przyczyn ich występowania, wykrywanie i ograniczenie powstających ognisk epidemicznych, opracowanie i przestrzeganie zasad szeroko pojętej higieny szpitalnej i edukację całego personelu. Za realizację przyjętego programu odpowiedzialny jest Zespół Zakażeń Szpitalnych, który wedle ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach powinien być powołany w każdym szpitalu. Jedynym członkiem zespołu, który zajmuje się problemem zakażeń w pełnym wymiarze godz. pracy jest pielęgniarka epidemiologiczna. Pełniona poprzez nią funkcja wymaga ogromnej wiedzy z zakresu epidemiologii i mikrobiologii, dużego doświadczenia zawodowego i umiejętności współpracy z całym personelem szpitala. Przygotowanie merytoryczne pielęgniarki do pracy w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych jest celem otwartej w 2001 roku specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Książka ''Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego'' został opracowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiedzy w dziedzinie zgodnym z programem specjalizacji. Zawarto w nim podstawowe informacje z dziedziny mikrobiologii, immunologii i epidemiologii, omówiono niektóre postacie kliniczne zakażeń i infekcje charakterystyczne dla określonych obszarów szpitala, przedstawiono zasady postępowania ograniczającego występowanie zakażeń zakładowych. Mamy nadzieję, iż książka ten będzie pomocny nie tylko w przygotowaniu do egzaminu specjalizacyjnego, lecz również w codziennej pracy pielęgniarek epidemiologicznych. Małgorzata Fleischer
Spis treści:
  • I. Niektóre ZAGADNIENIA Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII, IMMUNOLOGII I EPIDEMIOLOGII 1. Mikrobiologia ogólna z elementami immunologii 2. Epidemiologia
  • II. ZAKAŻENIA SZPITALNE/ZAKŁADOWE – Niektóre ZAGADNIENIA 1. Zakażenia szpitalne 2. Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych 3. Zakażenia występujące w wybranych obszarach szpitala 4. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych
  • III. POSTĘPOWANIE OGRANICZAJĄCE ZAKAŻENIA SZPITALNE/ZAKŁADOWE 1. Higiena szpitalna 2. Izolacja chorych
  • IV. ORGANIZACJA PRACY PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ 1. Program kontroli zakażeń szpitalnych 2. Wpływ jakości usług na występowanie zakażeń szpitalnych 3. Zasady opracowywania standardów dotyczących kontroli zakażeń 4. Sposoby monitorowania zakażeń szpitalnych 5. Postępowanie w razie wystąpienia ognisk epidemicznych 6. Zagadnienia ryzyka i odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 7. Nauka
  • V. Leksykon PODSTAWOWYCH TERMINÓW UŻYWANYCH W DIAGNOSTYCE I EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH
  • VI. SKOROWIDZ

Czym jest znaczenie w Słownik na P .