przygotowanie pielęgniarek co to znaczy
Co znaczy pielęgniarek - mentorów do prowadzenia?. Co to jest Zdrowia w zakresie kształcenia.

Czy pomocne?

Przygotowanie pielęgniarek - mentorów do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami pielęgniarstwa

Definicja z ang. Preparing nurses - mentors to conduct practical classes with students of nursing, z niem. Vorbereitung Krankenschwestern - Mentoren praktischen Unterricht mit den Schülern in der Krankenpflege zu führen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,83 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.15 kg
Zagadnienia: przygotowanie pielęgniarek
ISBN: ISBN 83-233-1845-X
Opis: Przyjęcie Europejskiej Strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych, która pomiędzy innymi zakłada, iż praktyka zawodowa powinna być prowadzona pod kierunkiem pielęgniarki praktyka-mentora, wywołało zmiany w systemie kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa na poziomie licencjata na wszystkich uczelniach akademickich i wyższych szkołach zawodowych. Związana z tym realizacja nowych zadań wymaga przygotowania pielę-gniarek-mentorów, gwarantujących wysoką jakość kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa. Niniejsza podręcznik zawiera pakiet szkoleniowy obejmujący: - program kształcenia mentorów, - materiały szkoleniowe. Niezmiernie istotnym elementem programu kształcenia jest: - właściwe komunikowanie się pielęgniarki-mentora ze studentem pielęgniarstwa z wykorzystaniem sposoby refleksyjnego myślenia, - ocena praktycznych umiejętności na podstawie kompetencji. Autorzy mają nadzieję, iż niniejsza publikacja okaże się przydatna w przygotowaniu profesjonalnej kadry pielęgniarek-mentorów do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami pielęgniarstwa w naszym państwie i do poprawy jakości kształcenia praktycznego i wpłynie na mobilność zawodową absolwentów.
Spis treści:
  • WSTĘP 1. Warsztaty dla mentorów (uzasadnienie, cel, wyniki uczenia, plan szkolenia) MATERIAŁY SZKOLENIOWE (ŚRODKI DYDAKTYCZNE) 2. Wprowadzenie do warsztatów 3. Oczekiwania uczestników warsztatów - przykład 4. Warunki oceny praktyki w Sheffield Hallam University 5. Warunki oceny praktyki w Instytucie Pielęgniarstwa 6. Dziennik obserwacji i przeżyć 7. Szkolenie dla mentorów (warsztaty 1, 2, 3) 8. Program studiów na kierunku pielęgniarstwo - licencjat w Instytucie Pielęgniarstwa 9. Rola mentora 10. Przygotowanie studenta do praktyki -przykład 11. Dziedziny kompetencji określone poprzez United Kingdom Central Council (UKCC) adaptowane do potrzeb Instytutu Pielęgniarstwa 12. Kryteria oceny studenta oparte na kompetencjach w Sheffield Hallam University adaptowane do potrzeb Instytutu Pielęgniarstwa 13. Indeks umiejętności praktycznych w Instytucie Pielęgniarstwa oparty na umiejętnościach w Sheffield Hallam University 14. Ocena studenta - instrukcja 15. Dokumentacja oceny studenta - scenariusz 16. Rodzaje wsparcia i metody komunikowania dotyczące oceny studenta w Sheffield Hallam University (forum dla zarządzających środowiskiem nauczania, forum dla oceniających, grupy wsparcia dla studentów) 17. Komunikowania się pielęgniarki-mentora i studenta kierunku pielęgniarstwa 18. Jak należy się komunikować 19. Portfolio - przykład 20. Quiz dla mentorów 21. Cykl refleksyjnego myślenia 22. Wiadomości dodatkowe i uwagi

Czym jest znaczenie w Słownik na P .