psychologia kliniczna co to znaczy
Co znaczy kliniczna w praktyce pedagogicznej?. Co to jest wielu miejscach przeredagowane i.

Czy pomocne?

Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej

Definicja z ang. Clinical psychology in pedagogical practice, z niem. Klinische Psychologie in der pädagogischen Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 1999, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,342 str., Wymiary: 140*205 mm
Zagadnienia: psychologia kliniczna
ISBN: ISBN 83-88149-08-3
Opis: Niniejsze opracowanie jest drugim wydaniem, które zostało w wielu miejscach przeredagowane i uzupełnione nowszą literaturą i jednym nowym rozdziałem dotyczącym zespołu uzależnienia od alkoholu. Zawiera więc najświeższe informacje na temat spraw, które wydają się istotne dla pedagoga i psychologa, przy jednoczesnym ich dostosowaniu do obecnej praktyki i wymogów dydaktycznych. Żywię nadzieję, iż ta nowa pozycja wydawnicza będzie pomocą dla tych wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia
Spis treści:
 • CZEŚĆ OGÓLNA
 • 1. Wprowadzenie do psychologii klinicznej wieku rozwojowego
 • 2. Ogólne zasady rozpoznawania zaburzeń zachowania w wieku rozwojowym
 • 3. Szczegółowa problematyka badań psychologicznych
 • 4. Zachowanie się człowieka w warunkach stresu
 • 5. Zachowanie się młodego człowieka w sytuacji konfliktowej i w kryzysie psychologicznym CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Wprowadzenie
 • 6. Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny i terapeutyczny
 • 7. Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się
 • 8. Pedagog wobec dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu
 • 9. Politoksykomania jako próba rozwiązywania konfliktów i kryzysów wieku rozwojowego
 • 10. Psychologiczno-psychiatryczne powikłania w przebiegu HIV/ AIDS
 • 11. Postawa pedagoga wobec uczniów z dysfunkcją narządu ruchu i przewlekle chorych
 • 12. Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne
 • 13. Znaczenie dialogu w praktyce dydaktyczno-wychowawczej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .