sekrety radiologii co to znaczy
Co znaczy interwencyjnej (The Secrets Series?. Co to jest odpowiedzi, zawiera 38 rozdziałów.

Czy pomocne?

Sekrety radiologii interwencyjnej (The Secrets Series)

Definicja z ang. Secrets of interventional radiology (The Secrets Series), z niem. Geheimnisse der interventionellen Radiologie (The Secrets Series).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,366 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.83 kg
Zagadnienia: sekrety radiologii
ISBN: ISBN 83-89581-18-3
Opis: Ta nowoczesna podręcznik, napisana w konwencji pytań i odpowiedzi, zawiera 38 rozdziałów obejmujących wszystkie istotne zagadnienia z zakresu zabiegów endowaskularnych i nienaczyniowej radiologii interwencyjnej. Monografia ma wartość edukacyjną i jest pierwszym w naszym państwie tak szerokim opracowaniem z zakresu radiologii interwencyjnej, dyscypliny która w naturalny sposób staje się obszarem zainteresowania innych, poza radiologami, kardiologami i ginekologami, klinicystów. Z Przedmowy do wydania polskiego
Spis treści:
  • I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Historia i znane postaci radiologii interwencyjnej 2. Pielęgniarstwo w radiologii interwencyjnej 3. Postępowanie w razie niepożądanej reakcji na środek kontrastowy 4. Sprzęt wykorzystywany poprzez radiologów interwencyjnych 5. Leczenie genowa 6. Kodowanie w radiologii interwencyjnej
  • II. ZABIEGI INTERWENCYJNE NACZYNIOWE 7. Anatomia naczyniowa 8. Anomalie naczyń 9. Nieinwazyjne sposoby diagnostyki naczyń 10. Choroba odcinka aortalno-biodrowego i tętniaki aorty 11. Choroba naczyń obwodowych: rozpoznanie i leczenie interwencyjne 12. Angiografia i zabiegi na tętnicach szyjnych 13. Angiografia i zabiegi na tętnicach oskrzelowych 14. Choroba naczyń nerkowych i ich leczenie zabiegowe 15. Angiografia i zabiegi na tętnicach trzewnych 16. Embolizacja tętnicy macicznej wskutek mięśniaków 17. Wewnątrznaczyniowe leczenie urazów 18. Leczenie guzów metodami z zakresu radiologii interwencyjnej 19. Urządzenia zamykające naczynia 20. Dostęp żylny 21. Dostęp tętniczo-żylny do celów hemodializy 22. Zakrzepica żyt głębokich - postępowanie kliniczne 23. Zespoły żylne i ich leczenie 24. Angiografia i zabiegi na tętnicach płucnych 25. Filtry żyły głównej dolnej 26. Żylaki i ich leczenie wewnątrznaczyniowe 27. Żylaki powrózka nasiennego i embolizacja naczyń żylnych jądra 28. Nadciśnienie wrotne i wewnątrzwątrobowe, przetoki wrotno-systemowe z dostępu poprzez żyłę szyjną (TIPS) 29. Interwencyjne zabiegi naczyniowe u pacjentów po przeszczepie nerki 30. Interwencyjne zabiegi naczyniowe u pacjentów po przeszczepie trzustki i wątroby
  • III. INTERWENCYJNE ZABIEGI POZANACZYNIOWE 31. Interwencyjne zabiegi w obrębie tchawicy i przełyku i żołądka i jelit 32. Interwencyjne zabiegi w obrębie wątroby i dróg żółciowych 33. Interwencyjne zabiegi pozanaczyniowe po przeszczepie narządów miąższowych 34. Interwencyjne zabiegi w obrębie układu moczowo-płciowego 35. Przezskorne leczenie patologicznych zbiorników płynowych 36. Postępowanie z cewnikami i drenami 37. Zabiegi interwencyjne w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego 38. Biopsja pod kontrolą badań obrazowych
  • SKOROWIDZ

Czym jest znaczenie w Słownik na S .