skala inteligencji wechslera co to znaczy
Co znaczy Wechslera dla dzieci (WISC-R) w?. Co to jest charakteryzuje podtesty skali słownej i.

Czy pomocne?

Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej

Definicja z ang. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R) in psychological practice, z niem. Wechsler-Intelligenztest für Kinder (WISC-R) in der psychologischen Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,237 str., Wymiary: 140 x 205 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: skala inteligencji wechslera
ISBN: ISBN 83-01-14856-X
Opis: Książka wprowadza w teoretyczne podstawy skali, charakteryzuje podtesty skali słownej i skali bezsłownej. Przedstawia ogólne zasady badania Skalą WISC-R, jak także w sposób szczegółowy omawia zasady psychometrycznej i klinicznej interpretacji wyników. Omawia wykorzystanie kliniczne skal Wechslera w diagnozie trudności w uczeniu się i w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, w diagnozie neuoropsychologicznej, a również w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionych. Omawia także praktyczne aspekty badania skalą WISC-R wykorzystując obserwacje i badania swoje autorek. Całość uzupełniają studia przypadków prezentujące analizę inteligencji na tle całościowej diagnozy psychologicznej uwzględniającej dane z wywiadu, obserwacji i innych metod diagnostycznych. Podręcznik skierowana jest wyłącznie do psychologów, zajmujących się profesjonalnie diagnozą psychologiczną i studentów psychologii i kierunków pokrewnych. Może być używana do nauczania elementów: sposoby diagnozy psychologicznej, psychologia kliniczna, neuropsychologia, logopedia, pedagogika, surdopedagogika.
Spis treści:
  • Historia i podstawy skal D. Wechslera
  • Charakterystyka podtestów skali słownej
  • Ogólne zasady badania Skalą WISC-R
  • Obliczanie i interpretacja wyników
  • Kliniczne wykorzystania skal Wechslera
  • Aneks. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na S .