społeczne ścieżki poznania co to znaczy
Co znaczy Społeczne ścieżki poznania?. Co to jest poświęconym funkcjonowaniu poznawczemu człowieka.

Czy pomocne?

Społeczne ścieżki poznania

Definicja z ang. Social cognition path, z niem. Soziale Kognition Weg.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,244 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: społeczne ścieżki poznania
ISBN: ISBN 83-60083-64-9
Opis: Podręcznik jest zbiorem artykułów polskich badaczy, poświęconym funkcjonowaniu poznawczemu człowieka w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych. Dzięki połączeniu wiedzy z perspektyw społecznej i poznawczej, autorzy poszerzają możliwości rozumienia ludzkiego zachowania, a również wskazują nowe kierunki przyszłych badań. Zestaw otwiera artykuł przedstawiający zarówno możliwości wzajemnych inspiracji tych obszarów psychologii, jak i wynikające z nich problemy. W następnych rozdziałach Autorzy przedstawiają: wiedzę i sądy o świecie społecznym, ocenę społeczną, problematykę wpływu społecznego i zagadnienia metodologiczne. Każdy z zamieszczonych w nich rozdziałów koncentruje się na dogłębnym opisie analizowanego zjawiska i jego wyjaśnieniu w świetle współczesnych teorii psychologicznych. Rzetelny przegląd dominujących w literaturze przedmiotu stanowisk, autorzy uzupełniają swoimi przemyśleniami i rezultatami prowadzonych poprzez siebie prac empirycznych. Pozycja skierowana jest do psychologów: zarówno badaczy jak i praktyków, i wszystkich, których interesuje poznanie przyczyn ludzkiego zachowania.
Spis treści:
  • 1. Przedmowa 2. Wprowadzenie: O roli mechanizmów poznawczych w wyjaśnianiu zjawisk społecznych 3. Stereotypy i poznanie: Poznawcze podstawy funkcjonowania stereotypów 4. Poznawcze źródła przekonań politycznych 5. Czy wyborca myśli? Poznawcze systemy decyzji wyborczych 6. Problemy z wiedzą o świecie społecznym - komentarz 7. Ocena społeczna 8. Poznawczy wymiar różnic kulturowych w spostrzeganiu społecznym 9. O różnicach indywidualnych w ocenianiu ludzi 10. Jak zegarek dla ślepca? Wyznaczniki trafności spostrzegania osób i kulturowe uwarunkowania percepcji interpersonalnej - komentarz 11. Poznawcze uwarunkowania wpływu społecznego 12. Kiedy idziemy za głosem większości... O wpływie sondaży przedwyborczych na wyniki wyborów 13. Poznawcze uwarunkowania skuteczności wizualnego przekazu reklamowego 14. Moje trzy grosze o wpływie społecznym - komentarz 15. Poprzez poznawczą dziurkę od klucza. O badaniu funkcjonowania umysłu w przypadkach społecznych Indeksy

Czym jest znaczenie w Słownik na S .