styl życia zdrowie wybrane co to znaczy
Co znaczy zdrowie - wybrane zagadnienia?. Co to jest specjalistów z różnych dziedzin, w której.

Czy pomocne?

Styl życia a zdrowie - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Lifestyle and Health - selected issues, z niem. Lifestyle und Gesundheit - ausgewählte Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,184 str., Wymiary: 175 x 250 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: styl życia zdrowie wybrane
ISBN: ISBN 83-89309-40-8
Opis: ''Styl życia a zdrowie'' to podręcznik przygotowana poprzez specjalistów z różnych dziedzin, w której analizowano wpływ stylu życia na zdrowie. Znalazły się tu prace opisujące aktywność i sprawność fizyczną młodych ludzi i artykuły koncentrujące się na problemach wychowania fizycznego, a również teksty analizujące zagrożenia zdrowia publicznego. Autorami prac są specjaliści z wielu dziedzin – zarówno lekarze, jak także pedagodzy i psychologowie. Część pierwsza zawiera artykuły omawiające problemy zdrowotności społeczeństwa w zmieniającej się rzeczywistości, między innymi z omówieniem wpływu warunków życia na rozwój chorób cywilizacyjnych, zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka, psychospołecznych skutków cywilizacyjnych chorób przewlekłych (na przykładzie cukrzycy). W kolejnej części oceniano stan aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych, m. in. studentów i uczniów gimnazjów. Ostatnia część książki poświęcona jest problemom związanym z realizacją zadania wychowania zdrowotnego – znajdują się tu analizy  zachowań antyzdrowotnych i przyczyn ograniczających aktywne uczestnictwo studentów w kulturze fizycznej, m. in. na przykładach grupy osób palących tytoń. W książce poruszono tematy, które szczególnie aktualne są dzisiaj, w dobie upowszechniania się otyłości i niezdrowego trybu życia.
Spis treści:
  • Wstęp
  • WYMIARY ZDROWIA W ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI. Ochrona zdrowia publicznego jako istotne zadanie społeczne Współczesne zagrożenia zdrowia jednostki Wpływ zmian warunków życia na rozwój chorób cywilizacyjnych Sport w zmieniającej się rzeczywistości społecznej Trening zdrowotny jako fundamentalna wartość kultury fizycznej Psychospołeczne konsekwencje cywilizacyjnej choroby przewlekłej - na przykładzie cukrzycy
  • OCENA STANU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I INNYCH ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH Miejsce rekreacji w budżecie czasu wolnego uczniów gimnazjów w Lublinie Imprezy sportowo-rekreacyjne dla rodziców z małymi dziećmi w opinii rodziców Ocena sprawności i rozwoju fizycznego studentów UMCS Ocena sprawności motorycznej studentek UMCS w oparciu o niektóre próby testu EUROFIT Uczestnictwo studentów UMCS w różnych formach kultury fizycznej
  • PROBLEMY Powiązane Z REALIZACJĄ ZADANIA WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO Zachowania antyzdrowotne a poczucie satysfakcji z życia i zdolność panowania nad emocjami - na przykładzie grupy osób palących tytoń Zachowania antyzdrowotne w środowisku młodzieży akademickiej - modele spożycia alkoholu i jego konsekwencje Powody ograniczające aktywne uczestnictwo studentów w kulturze fizycznej Ewolucja modelu osobowego nauczyciela wychowania fizycznego w literaturze pedeutologicznej - badania normatywne i przegląd prac teoretycznych Cechy osobiste zewnętrzne nauczyciela akademickiego wychowania fizycznego
  • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na S .