systemy psychoterapeutyczne co to znaczy
Co znaczy psychoterapeutyczne. Analiza?. Co to jest książki, która cieszy się opinią najlepszego.

Czy pomocne?

Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna

Definicja z ang. Psychotherapeutic systems. Analysis transteoretyczna, z niem. Psychotherapeutische Systeme. Analyse transteoretyczna.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,662 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.18 kg
Zagadnienia: systemy psychoterapeutyczne
ISBN: ISBN 83-85452-94-X
Opis: Przedstawiamy Czytelnikowi najnowsze, piąte już wydanie książki, która cieszy się opinią najlepszego podręcznika mechanizmów współczesnej psychoterapii. Znajduje się ona w spisach lektur większości programów szkolenia psychoterapeutów i nauczania psychologii klinicznej w wielu państwach. Jej historia obejmuje ponad ćwierć wieku, a w następnych, poprawianych wydaniach umieszczane są wiadomości odzwierciedlające dalsze przemiany i aktualną sytuację w świecie psychoterapii. Czytelnik znajdzie tu systematyczną prezentację i analizę 16 wiodących i krótsze charakterystyki ponad 30 innych mechanizmów psychoterapii, uważanych za znaczące. Autorzy z powodzeniem podjęli trud przedstawienia każdej z wiodących szkół, posługując się wspólną dla wszystkich prezentacji strukturą treści. Stworzyło to niepowtarzalną okazję poznania tego, jak w obrębie każdego podejścia przedstawia się i rozwiązuje uniwersalne w psychoterapii zagadnienia i problemy. Dlatego możemy poznawać zarówno to, co jest w najwyższym stopniu ważne i specyficzne dla danego podejścia, jak i porównywać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi sposobami myślenia o psychoterapii. Dodatkowym wzbogaceniem tego przeglądu są prezentacje przypadku tej samej klientki, obejmujące różnorodne interpretacje jej problemów i zarysy strategii postępowania psychoterapeutycznego, które każde z podejść mogłoby zaoferować.
Spis treści:
  • 1. Definiowanie i porównywanie psychoterapii: schemat integracyjny 2. Terapie psychoanalityczne 3. Terapie psychodynamiczne 4. Terapie egzystencjalne 5. Leczenie skoncentrowana na osobie 6. Leczenie Gestalt i terapie oparte na doświadczaniu 7. Terapie interpersonalne 8. Terapie ekspozycyjne i zanurzające 9. Terapie behawioralne 10. Terapie poznawcze 11. Terapie systemowe 12. Terapie uwzględniające różnice powiązane z płcią i kulturą 13. Terapiekonstruktywistyczne: skoncentrowane na rozwiązaniu i narracyjne 14. Terapie integracyjne i eklektyczne 15. Wnioski płynące z porównań: w stronę terapii transteoretycznej 16. Przyszłość psychoterapii Załącznik: Alternatywny lista treści Bibliografia. Indeks autorów. Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na S .