uczenie przez zmysły co to znaczy
Co znaczy zmysły. Wprowadzenie do teorii?. Co to jest tworzą jeden układ narządów zmysłów.

Czy pomocne?

Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

Definicja z ang. Learning through the senses. Introduction to the theory of sensory integration, z niem. Lernen durch die Sinne. Einführung in die Theorie der sensorischen Integration.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: WSiP, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,176 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: uczenie przez zmysły
ISBN: ISBN 83-02-07117-X
Opis: Poszczególne zmysły człowieka różnią się pomiędzy sobą, ale tworzą jeden układ narządów zmysłów. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach życia. Zaburzenie rozwoju tej integracji na jednym z jej etapów może spowodować brak ich zgodnego i harmonijnego współdziałania, a co za tym idzie – problemy w codziennej egzystencji i osiąganiu sukcesów życiowych. Autorka książki wyjaśnia, jak powstają zaburzenia, jak je rozpoznawać i leczyć. Od wielu lat prowadzi ona w Polsce kursy Terapii Zajęciowej, która przeciwdziała konsekwencjom tych zaburzeń.
Spis treści:
 • Przedmowa do polskiego wydania
 • Wstęp
 • A. Jean Ayres twórczyni integracji sensorycznej
 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej
 • Co jest to integracja sensoryczna?
 • Mam kłopoty
 • Co jest normą, a co nie?
 • Co są to deficyty integracji sensorycznej?
 • Dla rodziców - rozważania na temat integracji sensorycznej
 • Integracja sensoryczna we wczesnym dzieciństwie
 • Budowa i funkcje tkanki nerwowej
 • Twór siatkowaty
 • Układ przedsionkowy
 • Układ dotykowy
 • Wrażliwość na dotyk
 • Obronność dotykowa i inne rodzaje nadwrażliwości zmysłowej
 • Natalia - studium przypadku dyspraksji
 • Propriocepcja i kinestezja
 • Percepcja wzrokowa i słuchowa
 • Związek integracji sensorycznej z procesami słuchowo-językowymi i umiejętnością czytania
 • Układ limbiczny, zmysł powonienia, zmysł smaku
 • Integracja w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
 • Osoby mające trudności w uczeniu się opowiadają o sobie
 • Trudności w uczeniu się
 • Uczenie się i pamięć, przypominanie i zapamiętywanie
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 • Ćwiczenia wstępne, prowadzące do nauki pisania
 • Nauka pisania na poziomie podstawowym
 • Wpływ postawy na podejmowanie działań
 • Organizacja - podstawowy aspekt rodzinnej harmonii
 • Pytania często zadawane przez rodziców i profesjonalistów
 • Jeszcze kilka pytań i odpowiedz
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące badania i oceny Sl
 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc stosować terapię Sl?
 • Ocena dziecka dla celów terapii Sl
 • Jak oceniać?
 • Od oceny do planowania terapii - wskazówki
 • Rozważania terapeutyczne prowadzone na podstawie wiedzy o ośrodkowym układzie nerwowym
 • Opisowa badanie objawów dysfunkcji Sl
 • Odpowiedzi do rozdziału zawierającego opisową analizę dysfunkcji Sl
 • Współpraca w trójkącie:: rodzice, specjaliści, dziecko
 • Jak mierzyć postępy?
 • Przebieg ciąży, porodu i rozwoju dziecka
 • Słowniczek

Czym jest znaczenie w Słownik na U .