urzędowy wykaz produktów co to znaczy
Co znaczy Produktów Leczniczych dopuszczonych do?. Co to jest Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu.

Czy pomocne?

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Tom I-III (stan na 31.01.2007)

Definicja z ang. Journal of Medicinal Products List admitted to trading on Polish territory of the Republic. Volume I-III (as of 31.01.2007), z niem. Journal of Medicinal Products List Zulassung zum Handel auf dem polnischen Territorium der Republik. Band I-III (Stand: 31.01.2007).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2007 Oprawa: miękka foliowana,1517 str., Wymiary: 235 x 165 mm , Waga: 3.25 kg
Zagadnienia: urzędowy wykaz produktów
ISBN:
Opis: Przedstawiany aktualnie Urzędowy Lista Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na 31 stycznia 2007 r.jest następnym wydaniem zawierającym uaktualnione dane o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu. W pierwszej i drugiej części Urzędowego Wykazu zostały zamieszczone produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane w drodze decyzji ministra zdrowia wedle ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). W trzeciej części Urzędowego Wykazu zostały zamieszczone produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, wydane poprzez Radę UE albo Komisję Europejską wedle treścią art. 3 ust. 2 ww, ustawy. Pozwolenia wydane poprzez Radę UE albo Komisję Europejską są istotne w całej UE. Dane zawarte w publikacji są niezbędne w działalności aptek, placówek obrotu hurtowego, organów nadzoru farmaceutycznego, a również innych jednostek i instytucji, które ze względów zawodowych zajmują się sprawami wytwarzania, dystrybucji i użytkowania leków. Lista zawiera nazwę produktu leczniczego, jego skład, postać farmaceutyczną, dawkę, rozmiar opakowania, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny, numer pozwolenia i wytwórcę i państwo wytworzenia. Dla ułatwienia korzystania z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych w III części publikacji zamieszczono Skorowidz produktów leczniczych wg substancji czynnych i preparatów złożonych. W publikacji zamieszczono także indeks podmiotów odpowiedzialnych i ich wyrobów (w układzie alfabetycznym). Obecna publikacja zastępuje wydany uprzednio Urzędowy Lista Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce wg stanu na 31 stycznia 2006 r. i suplement I, który obejmował uzupełnienia i zmiany wprowadzone do Rejestru w okresie od 1 lutego 2006 r. do 31 lipca 2006 r. Wszyscy, którzy zakupią Urzędowy Lista, będą mogli ze strony internetowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (www.ptfarm.pl) ściągnąć plik z aktualizacją programu, zawierający identyczne dane jak w publikacji książkowej.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na U .