poszukiwaniu podstaw rozwoju co to znaczy
Co znaczy podstaw rozwoju JA emocjonalnego?. Co to jest wskazuje na bliską autorowi.

Czy pomocne?

W poszukiwaniu podstaw rozwoju JA emocjonalnego

Definicja z ang. In search of the basics of emotional development of the JA, z niem. Auf der Suche nach den Grundlagen der emotionalen Entwicklung des JA.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,120 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: poszukiwaniu podstaw rozwoju
ISBN: ISBN 83-88149-58-X
Opis: Styl prowadzenia rozważań i interpretacji psychologicznych wskazuje na bliską autorowi personalistyczną wizję człowieka. Kategoria osoby staje się podstawowym punktem odniesienia i pozwala na nieco odmienne, od dominujących we współczesnej psychologii, wyjaśnienie systemów rozwoju i patologii osobowości. Przedstawiane opracowanie stanowi także próbę interpretacji systemów rozwoju człowieka w kategoriach personalistycznych.
Spis treści:
 • I. Część teoretyczna
 • 1. O zasadności wprowadzania definicje 'ja' emocjonalne
 • 1.1. Emocjonalność jako aspekt 'ja'
 • 1.2. Natura przeżyciowa człowieka podłożem 'ja' emocjonalnego
 • 1.3. 'Ja' emocjonalne w ujęciu R. N. Emde
 • 1.4. 'Ja' emocjonalne jako aspekt poczucia siebie - teoria D. N. Sterna
 • 1.5. Badanie w kategoriach predyspozycji - dyspozycji - stanu
 • 2. Systemy rozwoju 'ja' emocjonalnego
 • 2.1. Znaczenie interakcji w kształtowaniu 'ja' emocjonalnego
 • 2.2. Metody realizacji potrzeb a właściwości emocjonalne 'ja'
 • 2.3. Emocjonalne 'ja' w kontekście osoby i jej atrybutów
 • 2.4. Związki między uczuciami a dyspozycjami motywacyjnymi jako podstawa kształtowania się 'ja' emocjonalnego
 • II. Część empiryczna
 • 3. Procedura badawcza, sposoby badań i osoby badane
 • 4. Próba przyporządkowania potrzeb do kategorii motywów
 • 5. Wnioskowanie o właściwościach 'ja' emocjonalnego
 • 5.1. Uczucia skierowane do siebie samego
 • 5.2. Uczucia na co dzień doświadczane
 • 5.3. Różnice i podobieństwa między modalnością doświadczania uczuć do siebie i przeżywania ich na co dzień
 • 5.4. Rozbieżność między wersjami 'ja' a stany emocjonalne
 • 6. Motywy O i S a dyspozycje motywacyjne
 • 6.l. Uczucia powiązane z motywem S a dyspozycje motywacyjne
 • 6.2. Uczucia powiązane z motywem O a dyspozycje motywacyjne
 • 7. Uczucia pozytywne i niekorzystne a dyspozycje motywacyjne
 • 8. Inne uczucia a dyspozycje motywacyjne
 • III. Podsumowanie i rozważania końcowe.

Czym jest znaczenie w Słownik na W .