wybrane zagadnienia edukacji co to znaczy
Co znaczy edukacji uczniów zdolnych tom II?. Co to jest uczniów zdolnych'' powstała dzięki.

Czy pomocne?

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych tom II - uczeń - nauczyciel - edukacja

Definicja z ang. Selected issues of education gifted students Volume II - the student - teacher - education, z niem. Ausgewählte Fragen der Bildung begabte Studenten Band II - die Schüler - Lehrer - Ausbildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,392 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: wybrane zagadnienia edukacji
ISBN: ISBN 83-7308-661-7
Opis: Dwuczęściowa publikacja ''niektóre zagadnienia edukacji uczniów zdolnych'' powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom II zatytułowany ''Uczeń – Nauczyciel – Nauka'' zawiera artykuły napisane poprzez autorów z państwie i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać między innymi z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu – jedynej tego typu szkole w Polsce – powołanej w celu kształcenia uczniów szczególnie zdolnych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli i studentów kierunków związanych z nauczaniem, a również psychologów.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Rozdział 1. PSYCHOLOGICZNE I NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU ZDOLNOŚCI Sprawność osobowości: tożsamość, stabilność i integracja osobowości młodzieży uzdolnionej Mechanizmy motywacyjne a dyspozycje do wybitnych osiągnięć w kontekście rozwoju Neurobiologiczne podłoże zdolności intelektualnych Neuropoznawczy metronom: czy różnice w funkcjonowaniu poznawczym człowieka można wyjaśniać w kontekście subiektywnej percepcji czasu? Przyczynek do badań
  • Rozdział 2. UCZEŃ ZDOLNY A ŚRODOWISKO Szkolna motywacja uczniów zdolnych – stan rzeczy Uczeń zdolny na Słowacji – koncepcja opieki na podstawie projektu alternatywnej opieki nad uzdolnionymi dziećmi Uczeń zdolny jako problem wychowawczy Akcjotopowy schemat zdolności Alberta Zieglera a nauka Uczniowie zdolni w opiniach nauczycieli
  • Rozdział 3. NAUCZYCIEL W PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu ucznia szczególnie zdolnego nauka nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym Nauczyciel ucznia zdolnego w teorii i badaniach Rozpoznawanie potencjału twórczego ucznia - dysonans deklaracji i możliwości nauczycieli
  • Rozdział 4. ''GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE'' W TORUNIU - SZKOŁA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Koncepcja organizacji i struktury opieki i kształcenia uczniów szczególnie zdolnych Partycypacyjny schemat kierowania szkołą dla uczniów szczególnie zdolnych. Zarys koncepcji Internat ''Gimnazjum i Liceum Akademickiego'' jako istotne ogniwo w procesie edukacji uczniów szczególnie zdolnych Biblioteka jako szczególne miejsce szkoły Znaczenie wolontariatu w uspołecznieniu uczniów ''Gimnazjum i Liceum Akademickiego'' Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych na lekcjach biologii
  • Rozdział 5. PROGRAMY EDUKACYJNE DLA DZIECI ZDOLNYCH Indywidualny program albo tok nauki w świetle prawa oświatowego i w praktyce szkolnej na przykładzie szkoły muzycznej Strategie kształcenia ucznia zdolnego w młodszym wieku szkolnym w wybranych koncepcjach podręczników do kształcenia literackiego i językowego Sprawozdanie z realizacji projektu kształcenia językowego ''Okna na trzy strony czasu'' – wnioski i podsumowanie Zdolności intelektualne jako zaniedbany region wczesnej edukacji Wpływ treningu twórczości na stymulację rozwoju młodzieży gimnazjalnej. Podsumowanie programu ''Dookoła roku w poszukiwaniu świata'' Rytmika Jaques’a-Dalcroze’a – sposób wielu możliwości. Rozwijanie kreatywności na zajęciach rytmiki Sposoby pracy wykorzystywane w przedszkolu a dziecko zdolne Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na W .