zachowania dewiacyjne co to znaczy
Co znaczy Zachowania dewiacyjne młodzieży?. Co to jest empirycznym studium, opartym na.

Czy pomocne?

Zachowania dewiacyjne młodzieży

Definicja z ang. Deviant behavior of youth, z niem. Abweichendes Verhalten der Jugend.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2000, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,226 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: zachowania dewiacyjne
ISBN: ISBN 83-233-1408-X
Opis: Podręcznik ZACHOWANIA DEWIACYJNE MŁODZIEŻY jest teoretyczno-empirycznym studium, opartym na współczesnych teoriach psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych i na wynikach badań nad zaburzeniami emocjonalnymi, społecznym niedostosowaniem, uzależnieniami i przestępczością, prowadzonych w skali globalnej i w Polsce. Autor przyjmuje tezę o wieloczynnikowym uwarunkowaniu zachowań dewiacyjnych i ujmuje ich istoty w sposób odmienny od stanowisk prezentowanych w dotychczasowych polskich opracowaniach. Uwzględniając krytykę kary pozbawienia wolności i wyniki badań nad następstwami izolacji, opowiada się za środkami alternatywnymi i formułuje zasady zintegrowanego mechanizmu profilaktyki w środowisku lokalnym. Podręcznik adresowana jest do badaczy zachowań patologicznych, studentów nauk społecznych, terapeutów, wychowawców w zakładach szczególnych, a również do pracowników socjalnych.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNE INTERPRETACJE ZACHOWAŃ DEWIACYJNYCH MŁODZIEŻY
 • 1. Ewolucja mechanizmów ograniczania przestępczości młodzieży; od kary do profilaktyki i wychowania
 • 2. Próby wyjaśniania zjawiska przestępczości młodzieży. Przegląd współczesnych teorii
 • 3. Dorastanie społeczne i zachowania dewiacyjne młodzieży
 • CZĘŚĆ II. ROZMIARY I DYNAMIKA ZACHOWAŃ DEWIACYJNYCH MŁODZIEŻY
 • 1. Ogólna charakterystyka i dominujące przejawy współczesnej przestępczości
 • 2. Rozmiary, rodzaje i dynamika przestępczości młodzieży w środowiskach wielkomiejskich
 • 3. Uzależnienia młodzieży (alkohol, narkotyki) - rozmiary zjawiska na przykładzie uczniów szkół krakowskich
 • 4. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne
 • CZĘŚĆ III. ALTERNATYWNE Mechanizmy OGRANICZANIA DEWIACJI MŁODZIEŻY. PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 • 1. Współczesna krytyka resocjalizacji w warunkach izolacji
 • 2. Perspektywy w dziedzinie stosowania kary ograniczania wolności. Zalecenia ONZ.
 • 3. Problemy profilaktyki i terapii w świetle badań i doświadczeń psychiatrycznych
 • 4. Profilaktyka w środowisku lokalnym
 • 5. Teoretyczne podstawy profilaktyki

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .