zachowania chorobie op co to znaczy
Co znaczy chorobie. Opis przebiegu choroby z?. Co to jest i decyzję szukania fachowej pomocy.

Czy pomocne?

Zachowania w chorobie. Opis przebiegu choroby z perspektywy pacjenta.

Definicja z ang. Behavior disease. Description of the disease from the patient's perspective., z niem. Verhalten Krankheit. Beschreibung der Krankheit aus Sicht des Patienten..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,106 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: zachowania chorobie op
ISBN: ISBN 83-908125-2-5
Opis: Pytanie, jakie systemy społeczne warunkują przebieg choroby i decyzję szukania fachowej pomocy medycznej, jest przedmiotem tej pracy. Podstawowym zamiarem było ustalenie przebiegu choroby z perspektywy chorego, jest to percepcji występujących objawów, zdolności ich oceny pod względem zagrożenia dla zdrowia, procesu podejmowania decyzji szukania fachowej pomocy. Przedstawiona robota, obok aspektu poznawczego ma także wymiar praktyczny. Zadaniem jej jest wskazać i przybliżyć lekarzowi sposób widzenia choroby poprzez jego partnera (chorego), z którym, chcąc współpracować, musi nawiązać w procesie leczenia właściwą komunikację. By była ona owocna, powinien poznać i zrozumieć swego pacjenta nie tylko przez wyniki badań diagnostycznych, lecz poprzez emocje, mechanizm przekonań, postaw, wartości i ocen, które pacjent reprezentuje.
Spis treści:
 • Rozdział 1. Pojęcia zachowań w chorobie
 • Rozdział 2. Postrzeganie i ocena objawów chorobowych, uwarunkowania demograficzno-społeczne
 • Rozdział 3. Subiektywna ocena stanu zdrowia
 • Rozdział 4. Jakość życia w chorobach nowotworowych
 • Rozdział 5. Choroba jako stresujące wydarzenie życiowe
 • Rozdział 6. Samoleczenie
 • Rozdział 7. Poszukiwanie wsparcia
 • Rola wsparcia w chorobie nowotworowej
 • Rozdział 8. Zwalczanie emocji towarzyszących chorobie
 • Rozdział 9. Wyobrażenia o przyczynie choroby
 • Rozdział 10. Decyzja zgłoszenia się do lekarza
 • Zakończenie
 • Wnioski

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .