zadania umysłowe aktywność co to znaczy
Co znaczy aktywność sercowo-naczyniowa?. Co to jest czytelnika obszerny wykład dotyczący związku.

Czy pomocne?

Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa

Definicja z ang. Tasks mental activity and cardiovascular, z niem. Aufgaben geistige Aktivität und Herz-Kreislauf.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,204 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.38 kg
Zagadnienia: zadania umysłowe aktywność
ISBN: ISBN 83-89120-01-1
Opis: Autor tej pracy, wybitny psychofizjolog oddaje do rąk czytelnika obszerny wykład dotyczący związku aktywności sercowo-naczyniowej z: wydatkami energetycznymi ustroju, kontrolą działania, procesami emocjonalno-motywacyjnymi, aktywnością umysłową i aktywnością zadaniową. Omawia w szczegółach związki pracy serca z aktywnością fizyczną i psychiczną prezentując różne stanowiska teoretyczne. Zapoznaje również z podstawowymi pojęciami stosowanymi w psychofizjologii aktywności sercowo-naczyniowej. To niezwykle bogate zaplecze teoretyczne jest twórczym wprowadzeniem do szeroko zakrojonych i wnikliwych badań, na które złożona jest 11 eksperymentów, których wyniki pozwalają sformułować sporo istotnych prawidłowości w zakresie psychofizjologii. Odbiorcami książki są zarówno studenci i psycholodzy, jak i szersze grono naukowców zainteresowanych tak zwany kognitywistyką.
Spis treści:
  • 1. Problem: Czy rodzaj zadania umysłowego wpływa na toniczne przyśpieszenie czynności serca?
  • 2. Przegląd teorii.
  • 3. Zadania RUN i EDIT a toniczne przyśpieszenie czynności serca.
  • 4. Uczenie programów działania.
  • 5. Zadania RUN i EDIT a wpływ nagrody.
  • 6. Zadania RUN i EDIT a fazowe przyśpieszenie czynności serca.
  • 7. Podsumowanie
  • Literatura cytowana.
  • Indeksy. Przypisy. Tabele.
  • Streszczenie w języku angielskim

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .