zagrożenia oportuntyczne co to znaczy
Co znaczy Zagrożenia oportunistyczne?. Co to jest zagrożeń zdrowia człowieka wynikających z.

Czy pomocne?

Zagrożenia oportunistyczne

Definicja z ang. threats opportunistic, z niem. Bedrohungen opportunistische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,242 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: zagrożenia oportuntyczne
ISBN: ISBN 83-88771-53-1
Opis: Postęp wiedzy w ostatnich latach umożliwił podjęcie tematu zagrożeń zdrowia człowieka wynikających z szerzenia się stanów deficytu immunologicznego. Trafnie nazwano je oportunistycznymi (ang. opportunity), jest to korzystającymi z okazji, jakie stwarza niedobór immunologiczny, czyli immunoniekompetencja. Prawdziwe jest stwierdzenie, iż człowiek żyje w morzu patogenów, zaś kontaktu z nimi nie da się uniknąć. Tylko dzięki osłonie immunologicznej życie jest więc możliwe. Zakażenia oportunistyczne bywają skutkiem inwazji wszystkich możliwych patogenów: bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, grzybiczych. Ich różnorodność, a również liczby są wręcz przerażające. Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż tylko wybrane z nich zostały wykryte, stale są poznawane nowe, a więc tj. typowy wierzchołek góry lodowej. Czy przeciętny mieszkaniec Ziemi dostrzega te zagrożenia? Wydaje się, iż nie. Szczególnie istotna jest nauka ukazująca powody immunoniekompetencji. To są różnorodne wpływy środowiskowe z jednej strony, zaś z drugiej indywidualny styl życia człowieka. Często brak wiedzy o korzyściach wynikających z prozdrowotnego trybu życia i motywacji pochodzącej z przekonania, iż dobrostan, a więc zdrowie, inaczej jakość życia, zależy od nas samych. Obawa przed chorobami nie pobudza do troski o zachowanie zdrowia. Zdajemy sobie wprawdzie sprawę z faktu, iż życie jest wspaniałe, bezcenne, jednak odsuwamy od siebie prawdę, iż może zakończyć się w każdej chwili w następstwie choroby, również w wyniku inwazji oportunistycznych patogenów. Wydaje się, iż coraz więcej osób zwraca uwagę na takie elementy prozdrowotne, jak żywność, równowaga psychiczna, korzystanie ze słońca. To ostatnie doprowadzono nawet do absordu. Tj. tanoreksja, czy obłędny pęd do słońca przez kult opalenizny. Ta przesada zamienia korzyść, jakim jest antydepresyjne działanie promieni słonecznych, w paradoks sprzyjania nowotworom skóry. Pomimo wiedzy o znaczeniu kinezyprofilaktyki, czyli ruchu na świeżym powietrzu, jakże trudno przekonać przeciętnego mieszkańca Ziemi o szkodliwości komputerowo-telewizyjno-samochodowego trybu życia, ograniczającego ruch, i o rujnującej zdrowie lekomanii i narkomanii, alkoholizmie, wpływie papierosów, szerzącym się pracocholizmie, pędzie do przyjęcia za cel życia zdobywanie znaczenia, władzy, majątku. Wszystko to sprzyja zagrożeniom oportunistycznym, których przykłady znaleźć można w tej książce. Prof. Danuta Prokopowicz
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część I. Informacje OGÓLNE 1. Zakażenia (zarażenia oportunistyczne
  • Część II. Informacje SZCZEGÓŁOWE 2. Bakteryjne patogenny oportunistyczne 3. Wirusowe patogenny oportunistyczne 4. Pasożytnicze patogenny oportunistyczne 5. Grzybicze patogenny oportunistyczne
  • Część III. KAZUISTYKA
  • OFERTA DOSTĘPNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAGROŻEŃ OPORTUNISTYCZNYCH

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .