zarys patofizjologii co to znaczy
Co znaczy Zarys patofizjologii narządowej?. Co to jest Bręborowicza ''Zarys patofizjologii.

Czy pomocne?

Zarys patofizjologii narządowej

Definicja z ang. Outline the pathophysiology of organ, z niem. Skizzieren Sie die Pathophysiologie der Orgel.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,376 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: zarys patofizjologii
ISBN: ISBN 83-88732-81-1
Opis: Książka do patofizjologii autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Bręborowicza ''Zarys patofizjologii narządowej'' jest nie tylko cennym podręcznikiem do nauki patofizjologii, ale stanowi idealną podstawę do studiowania przedmiotów klinicznych zarówno przez studentów medycyny, jak i lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych. Przedstawione w podręczniku najnowsze, szczegółowe wiadomości, dotyczące patomechanizmu stanów patologicznych poszczególnych narządów i układów, pozwalają, zrozumieć złożoność symptomatologii opisanych w podręczniku chorób. Każdy z rozdziałów poświeconych patologii określonego układu rozpoczyna przypomnienie najistotniejszych informacji dotyczących fizjologii danego układu, które niepostrzeżenie przechodzą, w rozważania dotyczące czynników zaburzających fizjologię, a następnie w rozważania poświęcone uruchamianiu systemów kompensacyjnych, aż do ich wyczerpania, co manifestuje się wystąpieniem objawów chorobowych. Tak przeprowadzona badanie zdarzeń, ukazująca dynamikę i zmienność w momencie opisywanych zaburzeń i wielokierunkowość rozwijających się zmian, pozwala zrozumieć symptomatologię omawianych jednostek chorobowych, a dogłębne rozważenie systemów prowadzących do wystąpienia określonych objawów stwarza podstawy do zrozumienia zasadności strategii terapeutycznych stosowanych w normalizacji tych zaburzeń.
Spis treści:
  • 1. Gospodarka wodno-elektrolitowa
  • 2. Patofizjologia równowagi kwasowo-zasadowej
  • 3. Patofizjologia nerki
  • 4. Patofizjologia układu krążenia
  • 5. Patofizjologia układu oddechowego
  • 6. Patofizjologia krwi
  • 7. Patofizjologia układu wewnątrzwydzielniczego
  • 8. Homeostaza wapniowo-fosforanowa i magnezowa

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .