zespoły mielodysplastyczne co to znaczy
Co znaczy Zespoły mielodysplastyczne?. Co to jest ostrą białaczką poprzedzoną fazą niedokrwistości.

Czy pomocne?

Zespoły mielodysplastyczne

Definicja z ang. myelodysplastic syndromes, z niem. myelodysplastischen Syndromen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,147 str., Wymiary: 210 x 295 mm
Zagadnienia: zespoły mielodysplastyczne
ISBN: ISBN 83-233-1784-4
Opis: W 1949 r. Hamilton-Patterson opisał trzech pacjentów z ostrą białaczką poprzedzoną fazą niedokrwistości. W 1953 r. Block i wsp. opisali dwunastu pacjentów z cytopenią, spośród których u jedenastu doszło do rozwoju ostrej białaczki. W 1975 r. eksperci grupy francusko-amerykańsko-brytyjskiej (FAB) w swej początkowej propozycji klasyfikacji morfologicznej ostrych białaczek ustalili, iż nie u wszystkich pacjentów z cytopenią i cechami dysplastycznymi krwi obwodowej i szpiku dochodzi do rozwoju ostrej białaczki. Rozróżnili oni ostrą białaczkę z nagłym początkiem objawów, wymagającą natychmiastowego leczenia od grupy schorzeń, które wykazują pewne cechy ostrej białaczki, ale są podostre albo przewlekłe w swym przebiegu klinicznym. Nazwano je zespołami mielodysplastycznymi (dysmyelopoetic or myelodysplastic syndromes) - w przeciwieństwie od ostrej białaczki pacjenci z MDS z reguły zachorowywali powyżej 50 roku życia i rzadko wymagali natychmiastowego leczenia. Początkowo wyróżniono tu dwie kategorie: RAEB - niedokrwistość oporną na leczenie z nadmiarem blastów (refactory anemia with excess of blasts), i CMML - przewlekłą białaczkę mielomonocytową (chronic myelomonocytic leukemia). Arbitralnie ustalono cezurę etapy ostrobiałaczkoej powyżej 30% komórek blastowych. W 1982 roku przeanalizowano większą liczbę przypadków MDS w celu określenia czy specyficzne nieprawidłowości morfologiczne są przydatne w predykcji dalszego rozwoju choroby. Badanie ta doprowadziła do rozszerzenia definicji MDS i wyróżnienia pięciu typów MDS. Podział ten mimo różnych ograniczeń stosowany jest do chwili obecnej. Zanim wprowadzono definicja MDS, na jego ustalenie używano różnorodnych terminów: - stan przedbiałaczkowy - niedokrwistość oporna na leczenie - niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem komórek blastycznych - tląca się ostra białaczka - przewlekła mieloza erytemiczna - podostra białączka mielomonocytowa - podostra białaczka szpikowa - hipoplastyczna ostra białaczka szpikowa - dysplazja hematopoetyczna
Spis treści:
 • 1. Rys historyczny
 • 2. Pojęcie pierwotnych MDS
 • Klasyfikacje MDS
 • 3. Patogeneza MDS
 • 4. Epidemiologia MDS. Dane demograficzne
 • 5. Obraz Kliniczny MDS
 • 6. Badania laboratoryjne w MDS
 • 7. Dodatkowe badania hematologiczne ułatwiające rozpoznanie MDS
 • 8. Rozpoznanie różnicowe MDS. Warianty patologiczne MDS i trudności diagnostyczne w klasyfikacji przypadków z pogranicza
 • 9. Rokowanie w MDS
 • 10. Leczenie MDS
 • 11. Leczenie eksperymentalne w MDS
 • 12. Systemy działania leków eksperymentalnych
 • 13. Podsumowanie: diagnostyka, rokowanie i sposoby leczenia MDS
 • 14. Zespoły mielodysplastyczne u dzieci - wyniki leczenia w Polsce
 • 15. Spis prób terapeutycznych u chorych z MDS
 • 16. Opisy wybranych przypadków
 • 17. Obrazy cytologiczne krwi i szpiku chorych z MDS
 • 18. Obrazy histologiczne szpiku w MDS
 • 19. Fundacja na Rzecz Zespołów Mielodysplastycznych
 • 20. Spis Centrów Doskonałości MDS

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .