rzucawka co to znaczy
Co to jest rzucawka. Jak leczyć nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i napadu drgawek kloniczno.

Czy pomocne?

Co to jest rzucawka

Definicja RZUCAWKA: Rzucawka (zatrucie ciążowe) to występowanie w okresie ciąży nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i napadu drgawek kloniczno-tonicznych połączonych z utratą świadomości. Kolejno po sobie występujące napady drgawek z krótkimi okresami przerwy lub występujące bezpośrednio po sobie nazywamy stanem rzucawkowym. Napady drgawek są zwykle zakończone śpiączką o różnym czasie trwania, po której następuje amnezja wsteczna. Chora nie pamięta napadu i jego okoliczności. Rzucawka występuje najczęściej w czasie porodu, czasami w drugiej połowie ciąży, rzadko w pierwszej dobie połogu. Napad rzucawki jest najczęściej poprzedzony wzrostem ciśnienia tętniczego krwi wraz ze spadkiem jego amplitudy. Objawy podmiotowe mogące sugerować wystąpienie rzucawki to:

- bóle głowy

- zaburzenia wzroku

- nudności, wymioty, bóle brzucha

- pobudzenie i niepokój.Napad rzucawki składa się 4 faz:

- okres objawów wstępnych

- okres skurczu tonicznego

- okres skurczów klonicznych

- okres śpiączkiKażdy kolejny atak rzucawki pogłębia śpiączkę, a stan chorej jest tym poważniejszy im dłuższa i głębsza jest śpiączka.

Leczenie obejmuje postępowanie zachowawcze – przerwanie drgawek, usunięcie objawów, wyczekiwanie porodu lub postępowanie czynne – przerwanie ataku rzucawki poprzez poród metodami operacyjnymi.

Definicja Tetralogia Fallota:
Co to jest zespół Fallota) to najczęstsza sinicza wrodzona wada serca. Charakteryzuje się 4 elementami anatomicznymi:- wielopoziomowym zwężeniem tętnicy płucnej- szeroką aortą przesuniętą nad prawą komorę rzucawka co znaczy.
Definicja Tamponada Serca:
Co to jest nagromadzeniem płynu w otaczającym serce worku osierdziowym. Może powstać na skutek zapalenia osierdzia, urazu serca i osierdzia lub jako następstwo pęknięcia tętniaka rozwarstwiającego aorty rzucawka krzyżówka.
Definicja Nadciśnienie Złośliwe:
Co to jest nadciśnienia tętniczego charakteryzująca się wysokimi wartościami ciśnienia rozkurczowego oraz szybkim postępem powikłań narządowych (niewydolności serca, niewydolności nerek, zmian w obrębie naczyń rzucawka co to jest.
Definicja Bóle W Klatce Piersiowej:
Co to jest piersiowej zależy od przyczyny, która go wywołuje. Różne jednostki chorobowe powodują inny rodzaj bólu, często charakterystyczny dla danej choroby. Dokładny opis dolegliwości ułatwia lekarzowi rzucawka słownik.
Definicja PTCA:
Co to jest transluminal coronary angioplasty) przezskórna śródnaczyniowa koronaroplastyka; zabieg mający na celu poszerzenie światła tętnic wieńcowych zaopatrujących serce i poprawę przepływu krwi przez rzucawka czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: