budowa właściwości fizyczne co to znaczy
Definicja Budowa i właściwości fizyczne. Co to jest ciecz o charakterystycznym zapachu, w.

Czy pomocne?

Definicja Budowa i właściwości fizyczne

Co to znaczy: Eter dietylowy to bezbarwna, lotna, ruchliwa, łatwopalna ciecz o charakterystycznym zapachu, w niewielkim stopniu rozpuszczalna w wodzie. Lotność eterów jest zbliżona do lotności odpowiednich węglowodorów, a rozpuszczalność w wodzie – zbliżona do rozpuszczalności analogicznie zbudowanych izomerów alkoholowych. Pomiędzy cząsteczkami eterów nie tworzą się wiązania wodorowe i stąd ich temperatury wrzenia są znacznie niższe (substancje lotne) od temperatury wrzenia alkoholi o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, a rozpuszczalność w wodzie ograniczona.

Czym jest Budowa i właściwości fizyczne znaczenie w Słownik na B .