fluorowcopochodne co to znaczy
Definicja Fluorowcopochodne węglowodorów nasyconych (halogenki alkilowe), nienasyconych (halogenki.

Czy pomocne?

Definicja Fluorowcopochodne węglowodorów nasyconych (halogenki alkilowe), nienasyconych (halogenki alkenylowe) i aromatycznych (halogenki arylowe)

Co to znaczy: Związki te można określić jako pochodne węglowodorów, które w cząsteczkach za atom lub atomy wodoru mają podstawione atom lub atomy fluorowca(halogenu) X. Spośród wymienionych w tytule fluorowcopochodnych węglowodorów najważniejsze są halogenki alkilów ze względu na swoją reaktywność chemiczną.

Czym jest Fluorowcopochodne znaczenie w Słownik na F .