kryteria podziału metali co to znaczy
Definicja Metali Podziału Kryteria. Co to jest g/cm3; można zaliczyć do nich wszystkie litowce.

Czy pomocne?

Definicja Metali Podziału Kryteria

Co to znaczy: Metale lekkie to metale, których gęstość jest mniejsza od 5 g/cm3; można zaliczyć do nich wszystkie litowce, berylowce oraz dodatkowo glin, tytan, skand i itr. Metale, których gęstość jest większa od 5 g/cm3, określane są jako ciężkie. Do tej grupy zaliczane są wszystkie pozostałe metale. Metale szlachetne to metale bardzo mało aktywne chemicznie. Do metali szlachetnych można zaliczyć np. złoto, srebro, platynę, pallad. Srebro i pallad reagują z kwasem azotowym (V), natomiast złoto i platyna reagują z tzw. wodą królewską, czyli mieszaniną stężonego kwasu azotowego (V) i stężonego kwasu solnego, w stosunku objętościowym 1:3. Metale, które łatwo wchodzą w reakcje chemiczne, nazywane są metalami nieszlachetnymi. Do takich metali można zaliczyć np. wszystkie litowce i berylowce, ale również żelazo, cynk i glin. Metale można podzielić również na metale aktywne i nieaktywne chemicznie. Do metali aktywnych zalicza się litowce i berylowce (ale bez berylu).

Czym jest Kryteria podziału metali znaczenie w Słownik na K .