nomenklatura co to znaczy
Definicja Nomenklatura. Co to jest poniższej tabeli. wzór sumaryczny nazwa wzór sumaryczny nazwa.

Czy pomocne?

Definicja Nomenklatura

Co to znaczy: Przykładowe nazwy systematyczne alkenów zestawiono w poniższej tabeli. wzór sumaryczny nazwa wzór sumaryczny nazwa C2H4 eten C9H18 nonen C3H6 propen C10H20 decen C4H8 buten C11H22 undecen C5H10 penten C12H24 dodecen C6H12 heksen C15H30 pentadecen C7H14 hepten C20H40 ejkozen C8H16 okten C30H60 triakonten Gdy w cząsteczce alkenu znajdują się więcej niż 3 atomy węgla, konieczne jest podanie w nazwie systematycznej numeru atomu węgla rozpoczynającego wiązanie podwójne. Łańcuch główny w cząsteczce alkenu wybierany jest w taki sposób, aby zawierał atomy węgla połączone wiązaniem podwójnym, ale równocześnie był też łańcuchem możliwie najdłuższym i zawierającym najwięcej grup alkilowych, czyli najbardziej rozgałęzionym. W nazwie cząsteczki alkenu wymienia się najpierw podstawniki w kolejności alfabetycznej, a następnie nazwę alkenu z podanym położeniem wiązania podwójnego, np.:

Czym jest Nomenklatura znaczenie w Słownik na N .