sole obojętne co to znaczy
Definicja Obojętne Sole. Co to jest podanie nazwy anionu i kationu wchodzącego w skład cząsteczki.

Czy pomocne?

Definicja Obojętne Sole

Co to znaczy: Nazwy systematyczne soli obojętnych tworzy się poprzez podanie nazwy anionu i kationu wchodzącego w skład cząsteczki soli. Najpierw podaje się nazwę anionu. Jeśli anion pochodzi od kwasu tlenowego, to nazwa reszty kwasowej wchodzącej w skład soli ma końcówkę -an. Jeżeli anion pochodzi od kwasu beztlenowego, nazwa reszty kwasowej ma końcówkę -ek. Drugi człon nazwy soli to nazwa kationu metalu wraz z podanym stopniem utlenienia, jeśli metal może występować na kilku różnych stopniach utlenienia.

Czym jest Sole obojętne znaczenie w Słownik na S .