zastosowanie prawa działania co to znaczy
Definicja Zastosowanie prawa działania mas do opisu zachowania się słabych kwasów i słabych zasad w.

Czy pomocne?

Definicja Zastosowanie prawa działania mas do opisu zachowania się słabych kwasów i słabych zasad w układzie

Co to znaczy: W przypadku elektrolitów słabych w roztworach wodnych ustala się równowaga pomiędzy cząsteczkami zdysocjowanymi i niezdysocjowanymi (poniżej zapis w formie uproszczonej). Wartości Ka i Kb w obliczeniach podaje się bez jednostki! Wartość stałej dysocjacji zależy tylko od temperatury, a nie zależy od stężenia elektrolitu. Im większa wartość stałej dysocjacji, tym mocniejszy kwas lub zasada. Prawo rozcieńczeń Ostwalda przedstawia matematyczną zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu a jego stopniem dysocjacji w roztworze o stężeniu całkowitym c: W przypadku, gdy stopień dysocjacji jest bardzo mały można stosować jego formę uproszczoną w postaci: Dla kwasów dysocjujących wielostopniowo stwierdzono, że stała dysocjacji pierwszego stopnia jest największa, a wartości kolejnych stałych dysocjacji są coraz mniejsze, np.: a dla reakcji zapisanej sumarycznie obowiązuje zależność: Można to potwierdzić następująco: Poniższy szereg obrazuje zmiany wartości stężeń molowych jonów obecnych w roztworze:

Czym jest Zastosowanie prawa działania znaczenie w Słownik na Z .