sposoby klasyfikacji tlenków co to znaczy
Definicja Tlenków Klasyfikacji Sposoby. Co to jest niemetali, np. SO2, CO2 ze względu na stan.

Czy pomocne?

Definicja Tlenków Klasyfikacji Sposoby

Co to znaczy: ze względu na skład tlenki metali, np. Na2O, MgO tlenki niemetali, np. SO2, CO2 ze względu na stan skupienia ciała stałe, np. MgO, SO3 ciecze, np. H2O gazy, np. CO2, SO2 ciałami stałymi są zazwyczaj tlenki metali;tlenki te charakteryzują się wysokimi temperaturami topnienia, a niektóre z nich (np. pierwiastków bloku d) posiadają charakterystyczną barwę. stosunkowo niewiele tlenków występuje w warunkach normalnych w stanie ciekłym gazami są zazwyczaj tlenki niemetali ze względu na zachowanie wobec wody reagujące z wodą, np. MgO + H2O = Mg(OH)2 SO2 + H2O = H2SO3 Cl2O7 + H2O = 2 HClO4 nie reagujące z wodą, np. BeO, Al2O3, CO, Fe2O3, CuO ze względu na charakter chemiczny kwasowe, np. SO3 + 2 NaOH --> Na2SO4 + H2O P4O10 + 12 NaOH --> 4 Na3PO4 + 6 H2O zasadowe, np. MgO + 2 HCl --> MgCl2 + H2O Na2O + 2 HCl --> 2 NaCl + H2O amfoteryczne, np. Al2O3 + 6 HCl --> 2 AlCl3 + 3 H2O Al2O3 + 2 NaOH +3 H2O --> 2 Na[Al(OH)4] obojętne, np. CO, NO, N2O

Czym jest Sposoby klasyfikacji tlenków znaczenie w Słownik na S .